Клінічні аспекти трансфузіології

Потапов О. О. Клінічні аспекти трансфузіології : навч. посіб. / О. О. Потапов, М. М. Рубанець, О. П. Кмита. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2019. - 396 с.
Б-99146
Потапов О. О.
Сумський державний університет
2019
396

Навчальний посібник присвячений актуальній темі ‒ застосуванню препаратів донорської крові у хворих з різними патологічними процесами. Для студентів медичних закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації та лікарів.
Зміст:
I. Основи кровотворення і функціональні властивості клітин крові. - С. 22
ІІ. Імунологічні основи трансфузійної терапії. - С. 30
ІІІ. Клінічна фізіологія крові та крововтрати. - С. 41
3.1. Кров як система. - С. 41
3.2. Компенсаторні реакції. - С. 43
IV. Механізм дії перелитої крові. - С. 49
V. Фізіологія і механізм регуляції системи гемостазу. - С. 62
VI. Крововтрата. - С. 66
6.1. Патофізіологія гострої крововтрати. - С. 70
6.2. Визначення величини крововтрати. - С. 93
6.3. Визначення тяжкості крововтрати. - С. 97
6.4. Принципи інтенсивної терапії крововтрати. - С. 101
VІІ. Ризик, пов’язаний із переливанням донорської крові. - С. 105
7.1. Імунологічна несумісність. - С. 105
7.2. Небезпеки, пов’язані з інфекційними захворюваннями. - С. 108
7.3. Консервована донорська кров. - С. 121
7.4. Гемотрансфузійний ризик, обумовлений донорськими лейкоцитами. - С. 124
7.5. Післятрансфузійні ускладнення. - С. 131
7.6. Протипоказання гемотрансфузіям. - С. 149
7.7. Консервована кров. - С. 153
7.8. Пошкодження мембран еритроцитів під час консервування. - С. 159
VІІІ. Анемія. - С. 163
8.1. Антианемічні засоби. - С. 166
8.2. Передопераційне застосування людського еритропоетину у пацієнтів хірургічного профілю з анемією. - С. 176
8.3. Передопераційне ведення хворих із анемією. - С. 180
IX. Альтернативи переливанню донорської крові та безкровна хірургія. - С. 187
9.1. Передопераційний період. - С. 198
9.2. Методи інтраопераційного збереження крові. - С. 256
9.3. Післяопераційний період. - С. 325
X. Основні принципи і заходи застосування трансфузійної терапії та кровозберігальних методик у хворих із різними захворюваннями. - С. 330
10.1. Ризик переливання донорської крові в онкологічних хворих. - С. 330
10.2. Кровозбереження у потерпілих із поєднаною травмою. - С. 335
10.3. Кровозбереження в акушерській практиці. - С. 340
10.4. Обмеження крововтрати в акушерстві та гінекології. - С. 347
10.5. Методи зниження крововтрати та гемотрансфузій в акушерсько-гінекологічній практиці. - С. 351
10.6. Кровозберігальні методики в разі масової крововтрати в нейрохірургії. - С. 354
10.7. Зниження інтраопераційної крововтрати в невідкладній нейрохірургії. - С. 367
10.8. Анестезіологічні методи та фармакологічні засоби зменшення хірургічних кровотеч. - С. 365
XI. Етичні та юридичні аспекти трансфузіології та безкровної хірургії. - С. 360
11.1. Етичні та юридично-правові аспекти в трансфузійній медицині. - С. 364
11.2. Принципи інформаційної згоди та переливання донорської крові. - С. 377
XІІ. Невирішені проблеми трансфузіології. - С. 383