Клініко-патогенетичні аспекти хронічного гепатиту C у поєднанні з цукровим діабетом

Клініко-патогенетичні аспекти хронічного гепатиту C у поєднанні з цукровим діабетом / М. А. Дербак ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : Говерла, 2018. - 255 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 214-255.
Б-97869
Дербак, М. А.

Авторами проведено поглиблене вивчення особливостей перебігу ХГС у хворих на ЦД-2, на підставі отриманих даних про взаємозв'язки між клінікою, біохімічними показниками, показниками вуглеводного обміну, маркерами автоімунної агресії, дисбалансом цитокінової системи та вірусним навантаженням.

Зміст:
Розділ 1. Сучасні погляди на хронічну НСV-вірусну інфекцію, як полісистемну патологію(огляд літератури). - С. 11
1.1. Особливості патогенезу позапечінкових ознак НСV-вірусної інфекції. - С. 11
1.2. Роль вірусної інфекції у патогенезі цукрового діабету. - С. 19
1.3. Стан цитокінової системи у хворих на хронічний гепатит С. - С. 39
1.4. Значення показників ферокінетики у розвитку порушень вуглеводного обміну у хворих на хронічний гепатит С. - С. 44
1.5. Особливості лікування; хворих на хронічний гепатит С із коморбідним станом. - С. 50
Розділ 2. Матеріали та методи дослідження. - С. 57
2.1. Клінічна та параклінічна характеристика обстежених. - С. 57
2.2. Методи дослідження. - С. 70
2.3. Характеристика методів лікування. - С. 78
Розділ 3. Структура захворюваності гепатобіліарної системи у хворих на цукровий діабет 2 типу. - С. 82
Розділ 4. Клініко-діагностичні особливості хронічного гепатиту С у хворих на цукровий діабет 2 типу. - С. 92
4.1. Клініко-біохімічні показники у хворих на хронічний гепатит С поєднаний з цукровим діабетом 2 типу. - С. 92
4.2. Результати неінвазивної діагностики фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С поєднаний з цукровим діабетом 2 типу. - С. 100
Розділ 5. Iмунно-ендокринні механізми формування інсулінової недостатності у хворих на хронічний гепатит С поєднаний з цукровим діабетом 2 типу. - С. 107
5.1. Особливості показників ферокінетики та їх вплив на вуглеводний обмін у хворих на хронічний гепатит С. - С. 107
5.2. Частота виявлення автоантитіл до ß-клітин підшлункової залози - ІСА і GADA у хворих на хронічний гепатит С поєднаний з цукровим діабетом 2 типу. - С. 115
5.3. Вплив реплікативної активності вірусу гепатиту С на секрецію С-пептиду у хворих на хронічний гепатит С поєднаний з цукровим діабетом 2 типу. - С. 121
5.4. Значення дисбалансу активності цитокінів у механізмах автоімунних процесів до ß-клітин підшлункової залози у хворих на хронічний гепатит С поєднаний з цукровим діабетом 2 типу. - С. 125
Розділ 6. Клінічні особливості перебігу цукрового діабету 2 типу у хворих на хронічний гепатит С . - С. 131
6.1. Особливості клінічного перебігу цукрового діабету 2 типу у хворих на хронічний гепатит С. - С. 131
6.2. Характеристика пізніх діабетичних ускладнень у хворих на хронічний гепатит С. - С. 136
Розділ 7. Лікування хронічного гепатиту С у хворих на цукровий діабет 2 типу. - С. 144
7.1. Результати проведення противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит С поєднаний із цукровим діабетом 2 типу. - С. 144
7.2. Ефективність гепатопротекторної терапії хронічного гепатиту С у хворих на цукровий діабет 2 типу. - С. 160
Аналіз та узагальнення результатів дослідження. - С. 177
Практичні рекомендації. - С. 213