Координація національної та міжнародної допомоги при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру

Координація національної та міжнародної допомоги при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру / О. В. Мазуренко ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. - Київ : Гордон, 2017. - 316 с. : табл., іл., дод. 301-316. - Бібліогр.: с. 246-300.
Б-97570
Мазуренко, О. В.

У монографії показано потреби у системі охорони здоров'я під час подолання медико-санітарних наслідків стихійного лиха. Досліджено особливості екстреної хірургічної допомоги під час великомасштабних катастроф. Запропоновано організаційну схему Передового хірургічного загону територіального рівня ДСМК України. Наведено класифікаційні ознаки НС міжнародного рівня для системи охорони здоров'я потенційно небезпечних територій України. Науково обгрунтовано систему координації та взаємодії національної та міжнародної допомоги при катастрофах природного характеру.
Зміст:
Розділ 1. Медико-санітарні наслідки надзвичайних ситуацій природного характеру та шляхи їx подолання. - С. 17
1.1. Організація систем подолання медико-санітарних наслідків великомасштабних надзвичайних ситуацій природного характеру в світі. - С. 17
1.2. Концептуальні положення залучення міжнародних ресурсів для подолання наслідків великомасштабних надзвичайних ситуацій. - С. 24
Розділ 2. Вплив великомасштабних надзвичайних ситуацій природного характеру на здоров’я населення постраждалих територій. - С. 44
2.1. Комплексна оцінка здоров’я населення потенційно небезпечних територій України до розвитку надзвичайної ситуації. - С. 44
2.2. Здоров’я населення, яке постраждало від великомасштабних природних катастроф. - С. 59
2.2.1. Характеристика здоров’я постраждалого від НС топологічного характеру населення. - С. 59
2.2.2. Здоров’я постраждалого від надзвичайної ситуації тектонічного характеру населення. - С. 78
Розділ 3. Потреби системи охорони здоров’я на випадок надзвичайних ситуацій природного характеру. - С. 87
3.1. Визначення потреб системи охорони здоров’я для подолання медико-санітарних наслідків великомасштабних надзвичайних ситуацій природного характеру. - С. 88
3.2. Міжнародні ресурси у системі подолання медико-санітарних наслідків великомасштабних надзвичайних ситуацій природного характеру. - С. 102
Розділ 4. Екстрена хірургічна допомога в системі подолання медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. - С. 150
4.1. Потреба в організації екстреної хірургічної допомоги за надзвичайних ситуацій топологічного характеру. - С. 150
4.2. Хірургічна допомога за великомасштабних надзвичайних ситуацій і напрями її адаптації до міжнародних принципів. - С. 157
Розділ 5. Системний аналіз організації подолання медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру в Україні та інших країнах світу. - С. 177
5.1. Планування медичного забезпечення постраждалого від надзвичайних ситуацій населення. - С. 177
5.2. Координація та взаємодія. - С. 204
Розділ 6. Медико-соціальне обгрунтування системи подолання медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. - С. 210
6.1. Функціонально-організаційна система залучення міжнародних ресурсів допомоги при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. - С. 210
6.2. Оцінка ефективності системи подолання медико-санітарних наслідків великомасштабних природних катастроф. - С. 230