Коронавіруси тварин

Опис: Клестова З. С. Коронавіруси тварин – нові перспективи для досліджень коронавірусів людини / З. С. Клестова. – Київ : Спрінт-Сервіс, 2020. – 257 с.
Шифр ННМБУ: Б-99571
Автор: Клестова З. С.
Видавець: Спрінт-Сервіс
Рік видання: 2020
Сторінок: 257
Висвітлено аспекти in vitro та in vivo взаємодії коронавірусу різних штамів з чутливою клітиною та організмами, вплив на геном, зміни їх властивостей за довготривалого зберігання за різних температурних умов, визначення популяційних змін вірусу та міжштамових відмінностей, що важливо для розуміння еволюції збудника, електронно-мікроскопічні дослідження з морфології та виявлення особливостей різних стадій клінічного перебігу коронавірусної інфекції, проведення біопроби на чутливих організмах, пошук та підбір перспективних противірусних сполук як рослинного, так і штучно синтезованого походження.
Зміст:
Розділ 1. Коронавіруси та їх значення в інфекційній патології людей та тварин. – С. 15
1.1. Коронавіруси людини. – С. 26
1.2. Коронавірусні інфекції тварин (трансмісивний гастроентерит свиней). – С. 35
Розділ 2. Властивості коронавірусу (ТГС) в чутливих біологічних системах. – С. 46
2.1. Дослідження хворих тварин на наявність збудника (коронавірусу ТГС). – С. 46
2.2. Дослідні штами коронавірусу. – С. 46
2.3. Біологічна проба. – С. 47
2.4. Індикація коронавірусу в патологічному матеріалі (ВТГС). – С. 49
2.5. Властивості коронавірусу в системі in vitro. – С. 58
Розділ 3. Вплив температури та терміну зберігання на інфекційні властивості коронавірусу. – С. 86
3.1. Дія температури + 4° С на наявність коронавірусу. – С. 86
3.2. Вплив температури + 25° С на коронавірус. – С. 92
3.3. Вплив температури мінус 13 ± 0,5° С на коронавірус. – С. 93
3.4. Вплив перепаду температур (багаторазового заморожування – розморожування) на зміну інфекційних властивостей коронавірусу. – С. 95
3.5. Вплив температури мінус 20 ± 0,5° С на коронавірус. – С. 97
Розділ 4. Вірусні інфекції тварин та складнощі в їх лікуванні. – С. 99
4.1. Пошук нових інгібіторів реалізації вірусів ссавців. – С. 105
4.2. Хіміотерапія вірусних інфекцій тварин. – С. 107
4.3. Розробка нових противірусних препаратів. – С. 109
Розділ 5. Похідні індолу як сировина для отримання лікувальних препаратів. – С. 128
5.1. Індол-вмісні сполуки та їх використання. – С. 128
5.2. Індол-вмісні сполуки у хіміотерапії вірусних інфекцій. – С. 130
5.3. Доклінічне вивчення у системі in vitro противірусних властивостей індол-вмісних тетрациклічних сполук. – С. 132
5.4. Визначення гострої токсичності індол-вмісних тетрациклічних сполук in vitro. – С. 143
5.5. Визначення підгострої токсичності індол-вмісних тетрациклічних сполук in vitro. – С. 144
Розділ 6. Рослинна сировина у створенні противірусних препаратів. – С. 154
6.1. Застосування лікарських рослин в якості противірусних засобів. – С. 154
6.2. Зниження інфекційних властивостей коронавірусів (тварин) за застосування препаратів з рослинної сировини. – С. 166
Розділ 7. Нові можливості зменшення ризиків від COVID-19. – С. 193
Додатки. До пояснення змін біологічних властивостей коронавірусу. – С. 215