Кризові стани в сучасних умовах: діагностика, корекція та профілактика

Кризові стани в сучасних умовах: діагностика, корекція та профілактика : навчальний посібник для лікарів-психіатрів, сімейних лікарів та медичних психологів / Л. М. Юр'єва [та ін.]; за ред. Л.М. Юр'євої ; Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України. - Київ : Галерея Принт, 2017. - 172 с. : табл. - Бібліогр.: с. 165-172.
Б-97358

Зміст:
І. Особливості клініки, діагностики та лікування окремих кризових cтанів військовослужбовців та осіб з зон військових конфліктів. - С. 20
1. Посттравматичний стресовий розлад. - С. 20
2. Реакції на важкий стрес та адаптаційні розлади. - С. 31
3. Панічний розлад. - С. 45
4. Тривожно-фобічні розлади. - С. 63
5. Афективні розлади. - С. 78
6. Соматичні розлади внаслідок гострих кризових станів. - С. 88
II. Консультування хворих з психічною патологією. - С. 100
IIІ. Психосоціальні наслідки гострих кризових стресових впливів. - С. 142
Додаток 1. Питання для самоконтролю знань. - С. 155
Додаток 2. Тематичні задачі. - С. 159
Додаток 3. Перелік літератури по розділах. - С. 165