Лекції з клінічної вертебрології

Колісник П. Ф. Лекції з клінічної вертебрології : навч. посіб. / П. Ф. Колісник. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова кн., 2019. - 183 с. - Загол. обкл. : Клінічна вертебрологія. Лекції.
Б-99410
Колісник П. Ф.
Нова книга
2019
183

У навчальному посібнику розглянуто актуальні питання клінічної вертебрології, зокрема: клінічної морфології, патогенезу вертеброгенних захворювань внутрішніх органів та систем, патології хребта, вертебродіагностики та вертебротерапії. Розроблені у формі лекцій теоретичні основи, висвітлюють шляхи та механізми передачі патології хребта на інші органи та системи.
Зміст:
Лекція №1. Клінічна вертебрологія. - С. 8
Наукові основи клінічної вертебрології. - С. 9
Історія розвитку клінічної вертебрології. - С. 11
Шляхи передачі патології хребта на інші органи та системи. - С. 14
Патогенез вертеброгенних захворювань внутрішніх органів та систем. - С. 26
Лекція №2. Клінічна анатомія хребта. - С. 31
Хребет в цілому. - С. 32
Шийний відділ хребта. - С. 35
Грудний відділ хребта. - С. 42
Поперековий відділ хребта. - С. 45
Крижовий відділ хребта. - С. 47
Куприковий відділ хребта. - С. 49
Зв'язковий апарат та м'язи хребта, норми рухів. - С. 50
Кровопостачання хребта. - С. 60
Іннервація хребтових сегментів. - С. 69
Лекція №3. Захворювання хребта. - С. 81
Остеохондроз. - С. 81
Остеопороз. - С. 95
Спондильоз. - С. 106
Хвороба Кліппеля-Фейля. - С. 116
Окремі патологічні стани, які виникають при захворюваннях хребта. - С. 116
Ускладнення мануальної терапії. - С. 124
Лекція №4. Вертебродіагностика. - С. 129
Опитування. - С. 130
Огляд пацієнта. - С. 137
Пальпація. - С. 144
Інструментальні та лабораторні методи діагностики. - С. 146
Леакція №5. Вертебротерапія. - С. 158
Лікування залежно від нозологічної фоми. - С. 160
Лікування залежно від стадії, фази та ступеня важкості захворювання. - С. 160
Лікування залежно від виду травмуючих елементів. - С. 161
Вертебрологічні методи лікування. - С. 166
Алгоритм лікування вертеброгенної патології органів і систем. - С. 177
Тактика проведення вертебротерапії. - С. 179