Макула. Сучасна діагностика

Макула. Сучасна діагностика (Оптична когерентна томографія та оптична когерентна томографія-ангіографія) : навч.-метод. посіб. / Н. С. Луценко, О. А. Рудичева, О. А. Ісакова [та ін.]. - Запоріжжя : Орбіта-ЮГ, 2019. - 140 с.
В-10028
Орбіта-ЮГ
2019
140

У навчально-методичному посібнику систематизовано дані про можливості ОКТ та ОКТА в діагностиці норми та патологічних змін очного дна. Мета посібника - дати уявлення про сучасні методи дослідження макули та надати робочий матеріал для засвоєння цих методів на практиці. Книга ілюстрована власними рисунками. Усі дослідження проведені на приладі Optovue RTVue 100 XR Avanti (Optovue Inc., США).
Зміст:
Вступ. - С. 9
Розділ 1. Введення в ОКТ. Основні принципи сканування. Види сканів, шаблони сканування. - С. 11
Розділ 2. ОКТ, номенклатура та топографічні орієнтири макулярної області. - С. 24
Розділ 3. Елементи аналізу оптичної когерентної томографії. - С. 38
3.1. Поняття рефлективності та ефекти тіней. - С. 38
3.2. Артефакти ОКТ. - С. 41
Розділ 4. Стратегія і тактика в аналізі ОКТ. - С. 49
Розділ 5. ОКТА: реальна перспектива та нові можливості оцінки мікроциркуляторного русла сітківки та хоріоідеї. - С. 65
5.1. Фізичні принципи ОКТА або як працює ОКТА. - С. 65
5.2. Переваги та недоліки ОКТА. - С. 67
5.3. Характеристика судинних сплетінь сітківки і хоріоідеї. - С. 69
5.4. ОКТА в нормі. - С. 70
5.5. Кількісна оцінка на ОКТА. - С. 77
5.6. Патологічні зміни ОКТА. - С. 79
5.7. Артефакти в ОКТА. - С. 83
5.8. Складання висновку дослідження. - С. 91
Розділ 6. Приклади формування ОКТ та ОКТА заключень. - С. 93
Розділ 7. Клінічні завдання та відповіді. Питання для самоконтролю засвоєння знань. - С. 119