Масаж загальний та самомасаж

Масаж загальний та самомасаж : підручник / Л.О. Вакуленко [та ін.]. - Тернопіль : Укрмедкн., 2018. - 379 с. : табл., іл. - Дод.: с. 375-376. - Бібліогр.: с. 377-379.
Г-1314

У підручнику висвітлено сучасні погляди на зміст, класифікацію, відмінні особливості, фізіологічні механізми впливу масажу. Описано види масажу, техніку і методику виконання прийомів масажу та масажу окремих ділянок тіла, самомасажу. Висвітлено правила побудови і проведення процедури та курсу масажу в дорослих та дітей, біоенергетичний захист та економізацію праці масажиста, поєднання масажу з іншими методами реабілітації. Велика кількість схем, рисунків, таблиць робить підручник більш доступним і зрозумілим. Ситуаційні задачі з прикладами їх алгоритмічного вирішення сприятимуть удосконаленню логічного мислення та компетентності у практичній діяльності. Підручник призначений для підготовки фахівців фізичної реабілітації. Може бути використаний при підготовці магістрів: лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевтів, фізичних терапевтів.

Зміст:
Частина І. Основи масажу. - С. 6
Розділ 1. Загальні анатомічні та фізіологічні основи масажу. - С. 8
Розділ 2. Види масажу. - С. 35
Розділ 3. Техніка масажу. - С. 62
Розділ 4. Анатомо-топографічні дані та техніка масажу окремих ділянок тіла. - С. 114
Розділ 5. Масаж дітей. - С. 257
Розділ 6. Самомасаж. - С. 266
Розділ 7. Організація праці масажиста. Підготовка спеціалістів з масажу . - С. 280
Розділ 8. Призначення масажу. Проведення процедури масажу. - С. 287
Розділ 9. Лікувальна фізична культура. - С. 297
Розділ 10. Поєднання масажу з іншими засобами реабілітації. - С. 309
Розділ 11. Біоенергетичний захист фахівця з масажу. - С. 312
Розділ 12. Невідкладна долікарська допомога. - С. 320
Частина ІІ. Алгоритмічне моделювання процесу призначення та проведення масажу. - С. 322
Розділ 13. Основи масажу в схемах, таблицях, алгоритмах. - С. 323
Розділ 14. Алгоритмічне моделювання процесу проведення процедури масажу фахівцем з фізичної реабілітації. - С. 344
Розділ 15. Алгоритм логічного мислення та діяльності студента для вирішення питань застосування масажу при окремих симптомах і синдромах. - С. 350
Розділ 16. Інформаційні системи у фізичній реабілітації. - С. 361