Медична допомога дітям в Україні: реалії та перспективи

Медична допомога дітям в Україні: реалії та перспективи / Г. І. Корицький [та ін.]. - Тернопіль : ТДМУ; Укрмедкнига, 2017. - 231 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 208-231.
Б-97773

У виданні розглянуто шляхи удосконалення системи надання медичної допомоги дітям в одному з регіонів України - Тернопільській області. Представлено сучасні моделі системи організації медичної допомоги дітям у країнах Європи, Америки, Прибалтики, розкрито їх позитивні та проблемні сторони. Запропоновано концепцію оптимізації надання медичної допомоги дітям на третинному рівні в регіоні з наступним прогнозуванням динаміки основних інтегральних показників здоров'я дітей, нормативів потреби у високоспеціалізованій медичній допомозі дитячому населенню.
Зміст:
Розділ 1. Сучасні системи організації медичної допомоги дітям. - С. 9
1.1. Організація медичної допомоги дітям у європейських країнах та США. - С. 9
1.2. Організаційні моделі педіатричної служби в країнах Прибалтики. - С. 34
1.3. Основи організації педіатричної допомоги в Україні за роки незалежності. - С. 46
Розділ 2. Системний аналіз стану здоров’я дітей у Тернопільській області. - С. 57
2.1. Захворюваність, поширеність та структура хвороб у дітей різних вікових груп в Тернопільській області . - С. 59
2.2. Рівень та структура дитячої інвалідності. - С. 79
2.3. Дитяча смертність як інтегральний показник медико-соціальної допомоги дітям. - С. 86
Розділ 3. Оцінка ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я, в яких надають медичну допомогу дітям. - С. 98
3.1. Мережа, структура та потужність закладів педіатричної служби. - С. 98
3.2. Характеристика матеріально-технічного забезпечення закладів, де надають медичну допомогу дітям. - С. 102
3.3. Аналіз потенціалу медичних кадрів. - С. 108
3.4. Стан фінансового забезпечення педіатричної служби. - С. 119
3.5. Обгрунтування потреби дитячого населення у високоспеціалізованій хірургічній і неонатальній допомозі. - С. 131
Розділ 4. Обгрунтування концепції оптимізації системи високоспеціалізованої допомоги дітям на регіональному рівні. - С. 142
4.1. Обгрунтування парадигми розвитку педіатричної служби регіону та умов для її оптимізації. - С. 143
4.2. Концептуальні напрямки оптимізації системи високоспеціалізованої медичної допомоги дітям. - С. 150
4.3. Обгрунтування функціонально-організаційної моделі обласної дитячої клінічної лікарні. - С. 159
Розділ 5. Концептуальне обгрунтування та розробка перспективної функціонально-організаційної моделі обласного дитячого клінічного центру високоспеціалізованої допомоги. - С. 166
5.1. Особливості моделювання обласного регіонального центру високоспеціалізованої допомоги дитячому населенню. - С. 167
5.2. Методологія оптимізації управління регіональним центром високоспеціалізованої клінічної допомоги третинного рівня. - С. 188
5.3. Концептуальні напрямки оптимізації системи фінансування педіатричної служби в регіоні. - С. 192
5.4. Експертна оцінка перспективної функціонально-організаційної моделі центру високоспеціалізованої допомоги дітям. - С. 197