Медична хімія

Медична хімія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. С. Гриценко [та ін.] ; за заг. ред. І. С. Гриценко ; Нац. фармац. ун-т. - Харків : НФаУ:Золоті сторінки, 2017. - 550 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 537-538.
Б-98124

Навчальний посібник містить інформацію щодо класифікації, номенклатури, фізичних, фізико-хімічних, хімічних та фармакологічних властивостей лікарських речовин. Матеріал посібника відображає сучасні уявлення про фізико-хімічні основи фармакокінетичних та фармакодинамічних процесів, розглядає методи дослідження лікарських речовин, принципи конструювання нових лікарських засобів. Особлива увага приділена хімічним схемам метаболічних перетворень лікарських речовин, які вперше представлені в такому обсязі у вітчизняній навчальній літературі.

Зміст:
Частина І. Загальна медична хімія. - С. 5
Розділ 1. Предмет і завдання медичної хімії. Класифікація, номенклатура і методи добування лікарських речовин. Основні напрямки сучасної концепції забезпечення якості лікарських засобів. - С. 7
1.1. Предмет і завдання медичної хімії, зв’язок з іншими дисциплінами. - С. 7
1.2. Класифікація та номенклатура лікарських речовин. - С. 9
1.3. Джерела і методи добування лікарських речовин. - С. 10
1.4. Основні напрямки сучасної концепції забезпечення якості лікарських засобів. - С. 11
Розділ 2. Фізичні, фізико-хімічні та хімічні властивості лікарських речовин і методи їх визначення. - С. 14
2.1. Реакції ідентифікації лікарських речовин. - С. 14
2.2. Фізичні та фізико-хімічні методи дослідження лікарських речовин. - С. 36
Розділ 3. Вплив фізико-хімічних параметрів лікарських речовин на процеси їх всмоктування, розподілу, біотрансформації та взаємодію з рецепторами. - С. 60
3.1. Шляхи введення лікарських речовин до організму. - С. 60
3.2. Фізико-хімічні аспекти дії ліків. - С. 61
3.3. Метаболізм лікарських засобів. - С. 65
3.4. Рецептори. Хімічні агоністи та антагоністи. - С. 78
3.5. Проблеми створення нових лікарських речовин (молекулярне моделювання, Drug-design). - С. 90
Частина II. Спеціальна медична хімія. - С. 95
Лікарські засоби, що впливають на нервову систему. - С. 97
Розділ 4. Лікарські засоби, що впливають на центральну нервову систему. - С. 97
Засоби, що пригнічують центральну нервову систему. - С. 97
4.1. Седативні засоби. - С. 97
4.2. Снодійні засоби. - С. 99
4.3. Анальгетики. - С. 113
4.4. Нейролептики. - С. 155
4.5. Транквілізатори. - С. 161
4.6. Протисудомні засоби. - С. 165
4.7. Засоби для лікування паркінсонізму. - С. 173
4.8. Засоби для наркозу. - С. 178
Засоби, що стимулюють центральну нервову систему. - С. 185
4.9. Психостимулятори. - С. 185
4.10. Аналептики. - С. 192
4.11. Ноотропні засоби. - С. 198
4.12. Антидепресанти. - С. 201
Розділ 5. Засоби, що впливають на периферичну нервову систему. - С. 207
Засоби, що впливають на аферентну іннервацію. - С. 207
5.1. Засоби для місцевої анестезії. - С. 208
5.2. Антацидні, обволікаючі та в’яжучі засоби. - С. 220
5.3. Адсорбуючі засоби. - С. 225
5.4. Протикашльові засоби периферичної дії. - С. 226
5.5. Відхаркувальні лікарські засоби. - С. 227
5.6. Подразнювальні засоби. - С. 231
Засоби, що переважним чином впливають на еферентний відділ нервової системи. - С. 234
5.7. Засоби, що діють на холінорецептори. - С. 235
5.8. Засоби, що діють на адренорецептори. - С. 250
Розділ 6. Засоби, що впливають на органи і тканини. - С. 263
Лікарські речовини з групи гормонів, їх аналоги та антигормональні лікарські засоби. - С. 263
6.1. Гормони - похідні амінокислот. - С. 264
6.2. Білково-пептидні гормони. - С. 271
6.3. Гормони стероїдної структури. - С. 280
Розділ 7. Лікарські речовини з групи вітамінів. - С. 306
7.1. Лікарські речовини з групи водорозчинних вітамінів. - С. 307
7.2. Лікарські речовини з групи жиророзчинних вітамінів. - С. 341
Розділ 8. Засоби, що впливають на видільну систему. - С. 351
8.1. Салуретики. - С. 351
8.2. Антагоністи альдостерону. - С. 361
8.3. Осмотичні діуретики. - С. 363
8.4. Діуретики різних фармакологічних груп. - С. 364
Розділ 9. Засоби, що впливають на серцево-судинну систему. - С. 370
9.1. Кардіотонічні засоби (серцеві глікозиди). - С. 370
9.2. Антиангінальні засоби. - С. 378
9.3. Антиаритмічні засоби. - С. 386
9.4. Антиатеросклеротичні засоби. - С. 387
9.5. Антигіпертензивні засоби. - С. 393
Антимікробні засоби. - С. 403
Розділ 10. Хіміотерапевтичні засоби. - С. 403
10.1. Антибіотики. - С. 403
10.2. Синтетичні хіміотерапевтичні засоби. - С. 443
Розділ 11. Антисептичні та дезінфікуючі засоби. - С. 502
11.1. Галогени та галогенвмісні засоби. - С. 503
11.2. Окисники. - С. 506
11.3. Кислоти і луги. - С. 510
11.4. Солі важких металів. - С. 515
11.5. Альдегіди. - С. 520
11.6. Спирти. - С. 524
11.7. Феноли. - С. 525
11.8. Барвники. - С. 531
11.9. Детергенти. - С. 533
11.10. Дьогті та смоли. - С. 535
11.11. Лікарські речовини Сульфуру. - С. 535