Медична та фізична терапія при бойових ушкодженнях на етапах відновного лікування

Медична та фізична терапія при бойових ушкодженнях на етапах відновного лікування / Б. А. Пустовойт [та ін.]. - Харків : Планета-Прінт, 2019. - 303 с. : іл, фот. - Бібліогр.: с. 257-262. - Дод.: с. 263-301.
Б-98428

У монографії визначено особливості сучасної балістики; механогенез і патогенез вогнепальних поранень кінцівок, вибухової травми та мінно-вибухового поранення; розкрито основні підходи до долікарської, кваліфікованої та спеціалізованої хірургічної допомоги пораненим, анатомо-топографічні особливості м'язового апарату верхньої та нижньої кінцівки; особливості застосування фізичної терапії при поліструктурних ушкодженнях кінцівок. Надані методи оцінки ефективності застосування програм фізичної терапії. Матеріали підготовлені на підставі вивчення літературних джерел та особистих досліджень. Монографія розрахована на фахівців з фізичної терапії, лікувальної фізичної культури, ортопедії та травматології, медичних працівників, які приймають участь в операції об'єднаних сил та студентів закладів вищої освіти, спеціалізації "Фізична терапія", "Травматологія та ортопедія".

Зміст:
Розділ 1. Раньова балістика та анатомо-морфологічні особливості вогнепальних поранень кінцівок. - С. 11
1.1. Особливості сучасних бойових ушкоджень кінцівок. - С. 11
1.2. Механогенез та патогенез мінно-вибухових поранень та вибухових травм. - С. 20
1.2.1. Основні вражаючі фактори боєприпасів вибухової дії (БВД) і механізм їх впливу на організм людини. - С. 20
1.2.2. Патоморфологічні особливості та діагностика мінно-вибухових травматичних ушкоджень. - С. 24
Розділ 2. Лікування поранених з бойовими травмами на етапах медичної евакуації. - С. 33
2.1. Класифікація бойових ушкоджень кінцівок. - С. 37
2.2. Долікарська медична допомога пораненим з бойовими ушкодженнями кінцівок на етапах медичної евакуації. - С. 40
2.3. Основні підходи до кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги пораненим з бойовими ушкодженнями кінцівок. - С. 65
2.4. Особливості морфології репаративного остеогенезу при загоєнні бойового перелому та лікування поранених з травмами кінцівок на етапах медичної евакуації. - С. 67
Розділ 3. Фізична терапія поранених з бойовими ушкодженнями кінцівок. - С. 85
3.1. Основні принципи відновного лікування при бойових ушкодженнях кінцівок. - С. 85
3.2. Організаційно-нормативні аспекти медичної реабілітації на санаторно-курортному та амбулаторно-поліклінічному етапах. - С. 94
3.3. Фізична терапія при бойових травматичних ушкодженнях верхньої кінцівки. - С. 96
3.3.1. Анатомо-топографічні особливості м’язового апарату верхньої кінцівки. - С. 96
3.3.2. Фізична терапія після бойових ушкоджень верхньої кінцівки та верхнього плечового поясу. - С. 119
3.4. Фізична терапія при бойових травматичних ушкодженнях нижньої кінцівки. - С. 145
3.4.1. Анатомо-топографічні особливості м’язового апарату нижньої кінцівки. - С. 145
3.4.2. Фізична терапія після бойових ушкоджень нижньої кінцівки. - С. 178
Розділ 4. Клініко-функціональне дослідження та оцінка ефективності медичної та фізичної терапії при бойових ушкодженнях кінцівок. - С. 209
4.1. Клініко-функціональні методи дослідження ефективності медичної та фізичної терапії при бойових ушкодженнях верхніх і нижніх кінцівок. - С. 209
4.1.1. Вимірювання довжини і окружності верхніх і нижніх кінцівок. - С. 209
4.1.2. Визначення амплітуди рухів у суглобах кінцівок. - С. 216
4.1.3. Дослідження м’язової системи при вогнепальних пораненнях кінцівок. - С. 232
4.2. Інструментальні методи дослідження ефективності медичної терапії при бойових ушкодженнях верхніх і нижніх кінцівок. - С. 243