Медична та соціальна реабілітація

Медична та соціальна реабілітація : навчально-методичний посібник для студентів та викладачів медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти, закладів (факультетів) післядипломної освіти, інструкторів з лікувальної физкультури та масажу, практикуючих медичних сестер / С.С. Сапункова [та ін.]. - Київ : Медицина, 2018. - 278 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці розд
Б-98320

Навчально-методичний посібник складено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Медична та соціальна реабілітація» спеціальності «Медсестринство». Викладено матеріал з основ реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізкультури, масажу, медичної та соціальної реабілітації при різних видах патології в дорослих, дітей та осіб літнього і старечого віку. Кожен з розділів видання містить науково-методичне обгрунтування теми, постановку цілей, стислий зміст із висвітленням етапів медсестринського процесу, а також завдання для самоконтролю та рекомендовану літературу. Для студентів та викладачів медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти, слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, інструкторів з лікувальної фізкультури та масажу, практикуючих медичних сестер.

Зміст:
Тема 1. «Основи реабілітації та медсестринський процес». - С. 5
Тема 2. «Основи фізіотерапії. Організація роботи у фізіотерапевтичних відділеннях і кабінетах. Техніка безпеки». - С. 20
Тема 3. «Електричний струм низької напруги постійного напряму: гальванізація та електрофорез». - С. 29
Тема 4. «Імпульсний електричний струм низької частоти, постійного та змінного напряму». - С. 43
Тема 5. «Електричний струм високої напруги і частоти, магнітотерапія». - С. 64
Тема 6. «Ультрависокочастотна та мікрохвильова терапія. Лікування ультразвуком». - С. 79
Тема 7. «Світлолікування. Аерозольтерапія». - С. 93
Тема 8. «Водолікування, пелоїдотерапія, теплолікування». - С. 110
Тема 9. «Основи лікувальної фізичної культури. Засоби та форми ЛФК». - С. 129
Тема 10. «Основи лікувального масажу». - С. 167
Тема 11. «Реабілітація пацієнтів із захворюваннями внутрішніх органів і систем». - С. 184
Тема 12. «Реабілітація пацієнтів із хірургічними та неврологічними захворюваннями». - С. 218
Тема 13. «Відновне лікування та реабілітація пацієнтів у педіатрії». - С. 239
Тема 14. «Відновне лікування та реабілітація пацієнтів у геріатрії». - С. 263
Еталони відповідей до тестових завдань. - С. 275