Медичне та фармацевтичне товарознавство

Медичне та фармацевтичне товарознавство : підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. І. Баранова [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т. - Харків : НФАУ : Золоті сторінки. Ч. 1. - 2017. - 319 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 308-319.
Б-98127

Підручник написаний з урахуванням сучасних вимог нормативних документів до асортименту, методів виготовлення, контролю, приймання і зберігання основних груп медичних товарів. Підручник містить навчальний матеріал, розділений на два змістові модулі, зокрема інформацію щодо асортименту, товарознавчих показників, пакування, маркування, умов зберігання та транспортування найпоширеніших медичних виробів, основних аспектів проведення товарознавчого аналізу, класифікації та кодування товарів, нормативної документації на готові лікарські засоби та медичні вироби. Для кращого засвоєння матеріалу до кожної із 12 тем наведено контрольні питання. Для здобувачів вищої освіти фармацевтичних вищих навчальних закладів і факультетів напрямку підготовки «Фармація».

Зміст:
Історичні аспекти розвитку товарознавства. - С. 7
Змістовий модуль № 1. - С. 13
Тема № 1. Нормативна документація на готові лікарські засоби та медичні вироби. - С. 13
Тема № 2. Аспекти класифікації товарів. - С. 33
Тема № 3. Особливості кодування товарів. - С. 41
Тема № 4. Товарознавчий аналіз товарів аптечного асортименту.-С. 62
Тема № 5. Загальні відомості про паковання. Паковання та марковання медичних товарів. - С. 91
Тема № 6. Транспортна тара. - С. 120
Змістовий модуль № 2. - С. 129
Тема № 7. Загальнохірургічні інструменти. - С. 129
Тема № 8. Товарознавчий аналіз шовних матеріалів та проколюючих хірургічних голок. - С. 161
Тема № 9. Товарознавчий аналіз інструментів та апаратів для проколів, ін’єкцій і трансфузій. - С. 177
Тема № 10. Товарознавчий аналіз гумових виробів та предметів догляду за хворими. - С. 207
Тема № 11. Товарознавчий аналіз перев’язувальних матеріалів та готових перев’язувальних засобів. - С. 234
Тема № 12. Окулярна оптика. Засоби дослідження, корекції та захисту зору. - С. 262