Медичний захист військ

Медичний захист військ : навчальний посібник / С. О. Гур'єв [та ін.] ; Сум. держ. ун-т МОН України, Укр. наук.-практ. центр екстрен. мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України. - Суми : СДУ, 2017. - 174 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 168-174.
Б-97380

У навчальному посібнику викладені питання організації медичного забезпечення Збройних сил України з урахуванням сучасних досягнень військово-медичних наук. Подана інформація про організацію, принципи та методи розшуку, надання екстреної медичної допомоги та евакуацію поранених і хворих. Викладені сучасні стандарти серцево-легеневої та церебральної реанімації (елементарної підтримки життя). Використані положення Міжнародної програми з надання екстреної медичної допомоги Basic Life Support (BLS) навчальних курсів Combat Medic (CM) і Tactical Combat Casualty Care (TCCC). Посібник відповідає Навчальній програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України і призначений для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України.
Зміст:
Розділ 1. Збройні сили України. Структура та управління. - С. 9
1.1. Керівництво Збройними силами України та забезпечення їх діяльності. - С. 9
1.2. Загальна структура Збройних сил України. - С. 10
Розділ 2. Медична служба Збройних сил України. - С. 12
2.1. Військово-медичний департамент. - С. 12
2.2. Основні завдання медичної служби Збройних сил України. - С. 14
2.3. Військові звання особового складу медичної служби Збройних сил України. - С. 15
Розділ 3. Організація медичного забезпечення Збройних сил України під час бойових дій. - С. 17
3.1. Медична служба механізованої бригади / полку: організація та основні завдання. - С. 17
Розділ 4. Визначення та характеристики втрат особового складу військ. - С. 28
4.1. Сучасні види зброї та їх вплив на розмір санітарних втрат. - С. 28
4.2. Характеристики втрат особового складу військ. - С. 29
Розділ 5. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення військ. - С. 32
Розділ 6. Сучасна концепція надання медичної допомоги під час бойових дій. - С. 41
6.1. Принципи розподілу поранених при евакуації в умовах тактичної екстреної медичної допомоги. - С. 45
Розділ 7. Серцево-легенева реанімація. - С. 47
7.1. Стадії та етапи серцево-легеневої реанімації. - С. 49
7.2. Базовий реанімаційний комплекс. Дії під час надання екстреної медичної допомоги постраждалому. - С. 50
Розділ 8. Кровотечі. - С. 66
8.1. Класифікація кровотеч та їх характеристика. - С. 66
8.2. Особливості клініки та діагностики масивної крововтрати. - С. 69
8.3. Сучасні кровоспинні засоби. - С. 70
8.4. Базові принципи тимчасовго припинення зовнішньої кровотечі. - С. 71
Розділ 9. Пневмоторакс. - С. 84
9.1. Порядок та етапність надання домедичної допомоги пораненим із відкритим пневмотораксом. - С. 86
Розділ 10. Травматичні ушкодження. - С. 92
10.1. Травматична хвороба. - С. 92
10.2. Вогнепальна травма. - С. 94
Розділ 11. Транспортна іммобілізація. - С. 100
11.1. Засоби транспортної іммобілізації. - С. 100
11.2. Основні правила транспортної іммобілізації. - С. 106
Розділ 12. Опіки. - С. 109
12.1. Класифікація опіків та їх характеристика. - С. 109
12.2. Опікова хвороба. - С. 114
12.3. Опіки від дії бойових запалювальних речовин. - С. 119
12.4. Екстрена медична допомога постраждалим з опіками. - С. 123