Медико-соціальна експертиза при онкологічних захворюваннях

Медико-соціальна експертиза при онкологічних захворюваннях : навчальний посібник / І. М. Бондаренко [та ін.] ; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України. - Дніпро : Ліра, 2016. - 422 с. : табл. - Бібліогр.: с. 419-422.
Б-96742

У навчальному посібнику з урахуванням сучасних досягнень клінічної онкології висвітлено методичні підходи до визначення тривалості тимчасової непрацездатності і груп інвалідності в онкологічних хворих у залежності від стадії захворювання, характеру, наслідків і ускладнень проведеного лікування та професії хворого; наведені сучасні класифікації злоякісних новоутворень, медичні форми, які використовуються в онкології, сучасні методи лікування онкологічних хворих та можливі їх результати і наслідки. Значна увага приділена методиці визначення обмежень життєдіяльності хворих з онкологічною патологією. Посібник рекомендовано для використання лікарями-експертами онкологічних МСЕК і ЛКК онкологічних закладів, лікарями ЛПЗ, лікарями-інтернами та студентами вищих медичних закладів.
Зміст:
Розділ 1. Організація онкологічної допомоги населенню України. - С. 8
Розділ 2. Медико-соціальна експертиза при окремих нозологічних формах онкологічних захворювань внутрішніх органів та опорно-рухового апарату. - С. 26
2.1. Злоякісні пухлини шкіри. - С. 26
2.1.1. Немеланомні раки шкіри. - С. 26
2.1.1.1. Плоскоклітинний рак шкіри. - С. 27
2.1.1.2. Базальноклітинний рак шкіри. - С. 31
2.1.1.3. Рак шкіри із клітин Меркеля. - С. 34
2.1.2. Меланома шкіри. - С. 38
2.1.3. Медико-соціальна експертиза при злоякісних пухлинах шкіри. - С. 45
2.2. Пухлини м’яких тканин, кісток та хрящів. - С. 50
2.2.1. Саркоми м’яких тканин кінцівок та тулуба. - С. 50
2.2.2. Саркоми кісток та хрящів: остеосаркома, фібросаркома кістки, злоякісна фіброзна гістіоцитома кістки, злоякісна гігантоклітинна пухлина кістки, хондросаркома, хордома, саркома Юінга/примітивна нейроектодермальна пухлина (PTEN). - С. 59
2.3. Злоякісні пухлини голови та шиї. - С. 72
2.3.1. Рак губи та ротової порожнини. - С. 72
2.3.2. Рак глотки. - С. 79
2.3.3. Рак верхньощелепної пазухи та придаткових пазух носа. - С. 90
2.3.4. Рак слинних залоз. - С. 96
2.3.5. Рак гортані. - С. 101
2.3.6. Рак щитовидної залози. - С. 110
2.4. Злоякісні пухлини грудної клітки. - С. 121
2.4.1. Злоякісні пухлини вилочкової залози. - С. 121
2.4.1.1. Тимоми і карциноми вилочкової залози. - С. 121
2.4.1.2. Нейроендокринні пухлини вилочкової залози. - С. 127
2.4.2. Злоякісні пухлини легень. - С. 131
2.4.2.1. Рак легень. - С. 131
2.4.2.2. Нейроендокринні пухлини легень (бронхопульмональні карциноїдні пухлини). - С. 140
2.4.3. Злоякісна мезотеліома плеври. - С. 146
2.5. Рак молочної залози. - С. 153
2.6. Злоякісні пухлини системи травлення. - С. 182
2.6.1. Рак стравоходу та гастроезофагеального переходу. - С. 182
2.6.2. Рак шлунка. - С. 195
2.6.3. Рак тонкої кишки (за виключенням лімфом, нейроендокринних пухлин та вісцеральних сарком). - С. 205
2.6.4. Рак товстої кишки, анального каналу та перианальної зони. - С. 209
2.6.4.1. Рак ободової кишки. - С. 210
2.6.4.2. Рак прямої кишки. - С. 221
2.6.4.3. Рак анального каналу та перианальної зони. - С. 227
2.6.5. Гастроінтестінальні стромальні пухлини. - С. 231
2.6.6. Нейроендокринні пухлини органів шлунково-кишкового тракту (високодиференційовані нейроендокринні пухлини і високодиференційований нейроендокринний рак), за виключенням карциноїдних пухлин шлунка, тонкої кишки, прямої кишки і фатерової ампули, карциноїдних пухлин апендикса та нейроендокринних пухлин підшлункової залози. - С. 236
2.6.7. Злоякісні пухлини гепато-панкреато-дуоденальної зони. - С. 243
2.6.7.1. Рак печінки та внутрішньо-печінкових протоків. - С. 243
2.6.7.2. Рак жовчного міхура та позапечінкових жовчних шляхів в області воріт печінки. - С. 252
2.6.7.3. Рак дистальних жовчних протоків та фатерової ампули. - С. 259
2.6.7.4. Злоякісні пухлини підшлункової залози. - С. 265
2.6.7.4.1. Рак підшлункової залози. - С. 267
2.6.7.4.2. Нейроендокринні пухлини підшлункової залози. - С. 271
Розділ 3. Медико-соціальна експертиза при онкологічних захворюваннях сечостатевих органів. - С. 276
3.1. Пухлини жіночих статевих органів. - С. 276
3.1.1. Рак вульви. - С. 276
3.1.2. Рак піхви. - С. 283
3.1.3. Рак шийки матки. - С. 287
3.1.4. Злоякісні пухлини тіла матки. - С. 296
3.1.4.1. Рак тіла матки (ендометрію). - С. 297
3.1.4.2. Саркоми тіла матки. - С. 303
3.1.5. Злоякісні пухлини яєчників, маточних труб та перитонеальний рак. - С. 310
3.1.5.1. Рак яєчника та первинний перитонеальний рак. - С. 312
3.1.5.1.1. Епітеліальні пухлини яєчників та первинна перитонеальна карцинома. - С. 312
3.1.5.1.2. Герміногенні та стромальні пухлини яєчників. - С. 321
3.1.5.2. Рак маткової (фалопієвої) труби. - С. 324
3.1.6. Трофобластичні неоплазії. - С. 328
3.2. Пухлини чоловічих статевих органів. - С. 336
3.2.1. Рак передміхурової залози. - С. 336
3.2.2. Рак яєчка. - С. 346
3.2.3. Рак статевого члена. - С. 357
3.3. Рак нирки. - С. 364
3.3.1. Рак нирки (нирково-клітинний рак). - С. 364
3.3.2. Рак ниркової миски та сечовода. - С. 371
3.4. Рак сечового міхура. - С. 377
Розділ 4. Злоякісні лімфоми. - С. 387
4.1. Хвороба Ходжкіна. - С. 392
4.2. Неходжкінські злоякісні лімфоми. - С. 398
4.1. Т-клітинна лімфома шкіри. - С. 413