Медико-соціальне обгрунтування системи надання офтальмологічної допомоги населенню

Медико-соціальне обгрунтування системи надання офтальмологічної допомоги населенню : методичні рекомендації / Харк. нац. мед. ун-т, Укр. цетр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи ; уклад.: В. А. Огнєв, М. І. Ковтун. - Київ : [б. и.], 2017. - 37 с. : табл. - Бібліогр.: с. 22-25.
Б-98111

Розроблені методичні рекомендації містять методику оцінювання наступних параметрів системи надання офтальмологічної допомоги населенню: захворюваність населення на нетравматичні хвороби ока та придаткового апарату; інвалідність внаслідок захворювань ока та придаткового апарату; забезпеченість населення дорослими та дитячими офтальмологами; інтенсивність надання офтальмологічної допомоги в амбулаторно-поліклінічних закладах; інтенсивність надання офтальмологічної допомоги в стаціонарах.

Зміст:
Аналіз існуючих підходів до оцінювання результативності надання офтальмологічної допомоги населенню. - С. 8
Методика оцінювання параметрів системи надання офтальмологічної допомоги населенню. - С. 10
Практика використання методики оцінювання параметрів системи надання офтальмологічної допомоги населенню на регіональному рівні. - С. 14