Медицина неотложных состояний

Медицина неотложных состояний. Избранные клинические лекции / под ред. : В. В. Никонова, А. Э. Феськова. - Харьков : ХМАПО, 2020. - Т. 9. - 399 с.
Б-99387
ХМАПО
2020
399

У дев'ятому томі вибраних клінічних лекцій розглянуті питання діагностики та лікування невідкладних станів, надання невідкладної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій та її організація. Книга призначена для лікарів та інтернів всіх спеціальностей.
Зміст:
Забашта, В. Ф. До 110-річчя харківської швидкої медичної допомоги / В. Ф. Забашта. - С. 6
Ніконов, В. В. 40 лет кафедре медицины неотложных состояний и медицины катастроф ХМАПО / В. В. Ніконов. - С. 15
Никонов, В. В. Нитраты в клинической практике / В. В. Никонов, Е. И. Киношенко, С. В. Курсов. - С. 24
Киношенко, Е. И. Острый инфаркт миокарда: диагностика и неотложная терапия / Е. И. Киношенко, В. В. Никонов, А. Є. Феськов. - С. 60
Киношенко, Е. И. Дифференциальная диагностика тахикардий с широким комплексом QRS на догоспитальном этапе / Е. И. Киношенко, В. В. Никонов, К. Ю. Киношенко. - С. 85
Киношенко, Е. И. Дифференциальная диагностика высыпаний / Е. И. Киношенко [и др.]. - С. 116
Другие авторы: Савицкая Е. В., Осипенко Т. С., Феськов А. Є.
Чернов, А. Л. Оценка нарушения сознания на этапах оказания медицинской помощи / А. Л. Чернов. - С. 133
Постернак, Г. І. Деякі тактичні питання особливостей надання невідкладної допомоги дітям з травмою шийного відділу хребта / Г. І. Постернак, І. Е. Івонін, Д. Г. Постернак. - С. 159
Курсов, С. В. Кокаиновая интоксикация / С. В. Курсов. - С. 172
Іващенко, О. В. Токсидроми при гострих отруєннях хімічної етіології / О. В. Іващенко, Н. В. Кудріль. - С. 198
Лизогуб, К. І. Інфузійно-трансфузійна терапія та застосування вазоактивних речовин на догоспітальному етапі / К. І. Лизогуб, В. М. Лизогуб. - С. 215
Зозуля, С. І. Сучасний погляд на профілактику ішемічного інсульту / С. І. Зозуля, А. О. Волосовець. - С. 239
Слонецький, Б. І. Сучасна доктрина етапного лікування гострих захворювань органів черевної порожнини / Б. І. Слонецький, І. В. Вербицький. - С. 253
Козинець, Г. П. Невідкладна допомога при опіках на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах. Сучасний стан проблеми / Г. П. Козинець, О. Ю. Сорокіна, Т. О. Буряк. - С. 267
Загуровський, В. М. Стрес та постстресова дезадаптація: взаємозв'язок і наслідки при невідкладних станах на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах / В. М. Загуровський, В. Ф. Забашта. - С. 294
Яцина, Г. С. Стан зони лиха та засоби захисту при виникненні катастроф / Г. С. Яцина [та ін.]. - С. 311
Другие авторы: Скоропліт С. М., Загуровський В. М., Забашта В. Ф.
Яцина, Г. С. Загальна медико-тактична характеристика надзвичайних ситуацій / Г. С. Яцина [та ін.]. - С. 322
Другие авторы: Скоропліт С. М., Загуровський В. М., Забашта В. Ф.
Яцина, Г. С. Конкретна медико-тактична характеристика надзвичайних ситуацій / Г. С. Яцина [та ін.]. - С. 339
Другие авторы: Скоропліт С. М., Загуровський В. М., Забашта В. Ф.
Кочін, І. В. Комплексний підхід до планування, управління та організації надання екстреної медичної допомоги в осередках надзвичайних ситуацій з великою кількістю постраждалих в дошпітальному періоді / І. В. Кочін, О. В. Кошовий. - С. 370