Методи ВЕРХ і ВЕРХ – МС в аналізі лікарських речовин

Варинський Б. О. Методи ВЕРХ і ВЕРХ - МС в аналізі лікарських речовин в плазмі та сироватці крові / Б. О. Варинський, А. Г. Каплаушенко. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. - 298 с.
Б-99151
Варинський Б. О.
Запорізький державний медичний університет
2019
298

У монографії розглянуто практичне використання методів ВЕРХ та ВЕРХ-МС для визначення лікарських речовин у плазмі, сироватці крові, особливості пробопідготовки, наведено валідаційні характеристики методик згідно з Європейськими та міжнародними вимогами, застосування цих методик при дослідженнях фармакокінетики, біоеквівалентності.
Зміст:
Вступ. - С. 8
Валідація біоаналітичних методик згідно вимог Європейської агенції із лікарських засобів. - С. 8
Селективність. - С. 9
Ефект перенесення. - С. 9
Правільність. - С. 10
Матричний ефект (МЕ). - С. 11
Стабільність. - С. 12
Розділ 1. Використання високоефективної рідинної хроматографії із УФ- та флуориметричним детектуванням для визначення активних фармацевтичних інгредієнтів в плазмі та сироватці крові. - С. 14
Доцетаксел і куркумін. - С. 14
Тіамін і фолева кислота. - С. 17
Езомепразол. - С. 21
6-меркаптопурин та 6-метилмеркаптопурин. - С. 23
Ібупрофен. - С. 26
5-фторурацил. - С. 28
Клопідогрель та розувастатин. - С. 30
Іделалісіб. - С. 32
Лопінавір та рітонавір. - С. 34
Аторвастатин. - С. 36
Амлодіпіна бесілат. - С. 39
Темозоломід. - С. 41
Метопролол. - С. 43
Ізоніазид та піразинамід. - С. 45
Аторвастатин кальцію та розувастатін кальцію. - С. 47
Атенолол та хлорталідон. - С. 50
Аторвастатін кальцію. - С. 52
Цефадроксила моногідрат. - С. 54
Анетол. - С. 56
Доксорубіцина гідрохлорид. - С. 57
Зідовудин та невірапін. - С. 59
Гліпізид. - С. 62
Кеторолак. - С. 63
Монтелукаст. - С. 65
Диметид-4,4'-диметокси-5,6,5',6'-диметилендиоксибіфеніл-2,2'-дикарбоксилат (ДДБ), гідрохлортіазід та амілорид гідрохлорид. - С. 67
Прогуаніл та циклогуаніл. - С. 69
Аторвастатін кальцію та езетіміб. - С. 72
Ацикловір. - С. 73
Мікофенольна кислота. - С. 75
Циклофосфамід. - С. 77
Ципрофлоксацин, хінін та 3-гідроксихінін. - С. 78
Омепразол. - С. 81
Тріметазідін. - С. 83
Цефдінір та цефаклор. - С. 84
Лорноксикам. - С. 86
Телмізартан. - С. 88
Парацетамол. - С. 89
Ранітідин. - С. 92
Ділтіазем. - С. 93
Кетопрофен. - С. 95
Епрозартан. - С. 97
Левофлоксацин. - С. 99
Мефенамінова кислота. - С. 100
Гемцитабін. - С. 102
Метформін та репаглінід. - С. 103
Мелоксикам. - С. 105
Тіоколхікозид та лорноксікам. - С. 107
Флуконазол. - С. 109
Метопролол. - С. 110
Норфлоксацин. - С. 112
Норетистерон ацетат. - С. 113
Валсартан, амлодипін та гідрохлортіазид. - С. 115
Цефотаксим натрію. - С. 117
Халкон. - С. 119
Піндолол. - С. 121
Летрозол. - С. 122
Силденафіл цитрат. - С. 124
Етамзилат. - С. 126
Фенофібрат та фенофібратна кислота. - С. 127
Мемантин. - С. 129
Методи пробопідготовки, що були застосовані у даних ВЕРХ методиках. - С. 131
Компанії та обладнання, яке було використано у вищеназваних ВЕРХ дослідженнях. - С. 132
Колонки, що застосовувались для розділення. - С. 133
Розділ 2. Використання високоефективної рідинної хроматографії із тандемною мас-спектрометричною детекцією для визначення активних фармацевтичних інгредієнтів в плазмі та сироватці крові. - С. 134
Цилеутон. - С. 134
Тофацітініб, карбозантініб, афатініб. - С. 135
Метілпреднізолон. - С. 138
Теріфлуномід та іміпрамін. - С. 141
Напроксен та зідовудин. - С. 143
Телмисартан. - С. 145
Соліфенацін. - С. 148
Еводіамін та його метаболіти. - С. 149
Вареніклін. - С. 152
Лінагліптін. - С. 154
Нінтенданіб. - С. 156
Доксициклін. - С. 158
L-карнітин та метформін. - С. 160
Раміприл. - С. 162
Паклітаксел. - С. 165
Ісрадипін. - С. 168
Монтелукаст. - С. 171
Летрозол. - С. 174
Лозартан калію та ірбесартан. - С. 176
Амоксицилін та клавуланова кислота. - С. 178
Габапентін. - С. 180
Топірамат. - С. 183
Азитроміцин. - С. 185
Амлодипін. - С. 190
Офлоксацин. - С. 193
Ніфедипін. - С. 196
Квінапріл. - С. 198
Аторвастатин кальцію та олмесартан медоксоміл. - С. 202
Урапіділ. - С. 205
Дарунавір. - С. 207
Прегабалін. - С. 209
Фенобарбітал. - С. 211
Циклобензаприн. - С. 215
Алізол А та алізол Б. - С. 217
Питавастатін. - С. 219
Азилсартан. - С. 221
Флавоноли та терпенові лактони. - С. 223
Целекоксиб, ерлотініб та десметил ерлотініб. - С. 225
Аторвастатин та аспірин. - С. 228
Амлодипін та валсартан. - С. 230
Карбоцистеїн. - С. 232
Методи підготовки зразків для хроматрафічного дослідження із тандемною мас-спектрометричною детекцієй. - С. 234
Хроматографічне обладнання в вищеназваних ВЕРХ-МС визначеннях. - С. 235
Обладнання, що було використовано для детектування в даних мас-спектрометричних дослідженнях. - С. 236
Колонки, які було застосовано в вищеназваних ВЕРХ-МС дослідженнях. - С. 237
Перелік журналів, які було використано. - С. 238
Розділ 3. Умови хроматографічного та хромато-мас-спектрометричного визначення лікарських речовин. Таблиці. - С. 239
Додатковий список журналів. - С. 239
Таблиця 1. Умови ВЕРХ визначення лікарських речовин. - С. 240
Таблиця 2. Умови ВЕРХ-МС визначення лікарських речовин. - С. 256