Методика розрахунку собівартості медичних послуг

Методика розрахунку собівартості медичних послуг : методичні рекомендації / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького МОЗ України [та ін.] ; уклад.: Хобзей М.К. [та ін.]. - Київ : ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2017. - 31 с. : табл. - Бібліогр.: с. 31.
Б-97145

Зміст:
1. Розрахунок прямих витрат для визначення вартості послуг, що надають амбулаторно-поліклінічні підрозділи закладів охорони здоров’я. - С. 8
1.1. Заробітна плата основного медичного персоналу. - С. 8
1.2. Нарахування на заробітну плату. - С. 12
1.3. Компенсація суми зносу обладнання. - С. 12
1.4. Матеріали. - С. 15
2. Непрямі витрати. - С. 16
2.1. Склад накладних витрат. - С. 16
2.1.1. Заробітна плата. - С. 17
2.1.2. Нарахування на зарплату. - С. 18
2.1.3. Витрати на електроенергію. - С. 18
2.1.4. Розподіл суми витрат за постачання холодної води та водовідведення. - С. 19
2.1.5. Витрати на природний газ. - С. 20
2.1.6. Витрати на теплопостачання . - С. 21
2.1.7. Компенсація суми зносу обладнання, інвентарю, будівлі. - С. 22
2.1.8. М’який інвентар. - С. 25
2.1.9. Інші загальнолікарняні витрати. - С. 26
2.1.10. Визначення величини накладних витрат. - С. 26
3. Розрахунок вартості ліжкодня у відділеннях. - С. 29
4. Розрахунок вартості медичних амбулаторно-поліклінічних послуг. - С. 30
5. Розрахунок вартості медичних послуг стаціонару. - С. 31