Моделювання анатомічної форми зубів

Моделювання анатомічної форми зубів : підруч. для студентів мед. закл. вищ. освіти / П. С. Фліс, Т. М. Банних, А. М. Бібік, С. Б. Костенко. - Київ : Медицина, 2019. - 351 с.
Б-99034
Медицина
2019
351

У підручнику детально розглянуто особливості будови коронкової частини кожного окремого зуба та його поверхонь. Наведено приклади графічного зображення зубів, навчальних методик відновлення анатомічної форми зубів різними матеріалами. Представлені сучасні погляди на функціонування жувального апарату різних авторів і виробників.
Зміст:
Відновлення функцій індивідуального зуба (історична довідка). - С. 7
Розділ 1. Організація робочого місця зубного техніка. Охорона праці та техніка безпеки під час роботи в зуботехнічній лабораторії. - С. 12
Робоче місце зубного техніка. - С. 12
Інструменти та матеріали для моделювання. - С. 14
Санітарно-гігієнічні норми функціонування зуботехнічної лабораторії. - С. 20
Техніка безпеки під час роботи в зуботехнічній лабораторії. - С. 21
Професійні захворювання. - С. 26
Етика та деонтологія зубного техніка. - С. 29
Посадова інструкція зубного техніка. - С. 32
Розділ 2. Анатомія і фізіологія зубо-щелепного анарату. - С. 38
Еволюція зубів людини. - С. 38
Розвиток зубів. - С. 40
Гістологія зубів. - С. 47
Фізіологічні види прикусу. - С. 55
Вікові зміни органів і тканин ротової порожнини. - С. 57
Розділ 3. Аномалії розвитку зубо-щелепного апарату. - С. 60
Аномалії розвитку зубів. - С. 60
Аномалії зубних рядів. - С. 67
Аномалії оклюзії та прикусу. - С. 71
Розділ 4. Анатомічна будова зубів. - С. 77
Будова зуба. - С. 77
Анатомічні утвори ротової порожнини. - С. 79
Поверхні зуба. - С. 79
Зубні ряди, контактні точки, контактні поверхні. - С. 81
Оклюзійні криві. - С. 83
Зубна формула. - С. 83
Поняття "екватор зуба". - С. 86
Ознаки належності зубів. - С. 87
Функціональні групи зубів. - С. 88
Постійні зуби верхньої щелепи. - С. 88
Постійні зуби нижньої щелепи. - С. 100
Розділ 5. Графічне зображення зубів. - С. 110
Розділ 6. Чинники сприймання форми зуба. - С. 118
Фізичні, фізіологічні та вікові аспекти зміни й сприймання форми відновлюваного зуба. - С. 118
Розділ 7. Ознаки ідеальної посмішки. - С. 130
Розділ 8. Особливості відновлення анатомічної форми зубів (спостереження професора Рональда Гольдштейна). - С. 145
Розділ 9. Моделювання зубів із різних матеріалів. - С. 152
Моделювання зубів . - С. 152
Методика моделювання зубів із гіпсових блоків за С. Шанцем. - С. 152
Моделювання зубів із мила. - С. 154
Моделювання фронтальної ділянки напівдуги зубного ряду з мила. - С. 154
Моделювання бічної ділянки зубного ряду верхньої щелепи з мила. - С. 156
Моделювання зубів із пластелину за Ломіашвілі. - С. 158
Моделювання зубів із пластики за Ломіашвілі. - С. 160
Моделювання зубів з гіпсу за Копєйкіним. - С. 163
Розділ 10. Методики лабораторного моделювання анатомічної форми зубів. - С. 174
Методи моделювання оклюзійної поверхні. - С. 174
Методики Пейна-Лундіна і Томаса. - С. 175
Методика Шульца
Методика Ломіашвілі. - С. 185
Методика моделювання за допомогою гнатокілець. - С. 188
Методика моделювання за допомогою силіконових форм "Гнатофлекс". - С. 189
Методика моделювання за допомогою готових воскових форм GEO AestheticsSet та готових воскових жувальних поверхонь GEO Wax. - С. 191
Методика моделювання проміжних частин за допомогою воскових деталей "Брелайт". - С. 193
Методика облицювання каркасів за допомогою готових керамокомпозитних фасеток (вінірів) Visio.lign. - С. 194
Методика воскового моделювання Mock-up. - С. 200
Методика діагностичного моделювання Set-up. - С. 202
Комп'ютерне моделювання (іміджинг) посмішки. - С. 202
Технологія CAD/CAM моделювання в стоматології. - С. 207
Розділ 11. Особливості відновлення форми зубів під різні конструкції. - С. 218
Особливості відновлення форми зубів під штамповані коронки. - С. 218
Особливості моделювання проміжної частини паяного мостоподібного протеза. - С. 219
Особливості відновлення анатомічної форми зуба під пластмасові коронки. - С. 223
Особливості відновлення форми зубів під суцільнолиті коронки. - С. 224
Особливості відновлення анатомічної форми зубів під телескопічні сучасні коронки. - С. 229
Особливості моделювання вінірів. - С. 243
Особливості моделювання вкладок. - С. 253
Розділ 12. Моделювання керамічного покриття. - С. 259
Характеристика методів нанесення керамічної маси. - С. 259
Інструменти для замішування та нанесення керамічної маси. - С. 262
Базова техніка пошарового моделювання керамічного покриття. - С. 264
Пошарове моделювання керамічного покриття на жувальних зубах. - С. 266
Особливості моделювання жувальної поверхні зуба керамічною масою. - С. 270
Розділ 13. Особливості оброблення штучних зубів у знімних протезах. - С. 274
Розділ 14. Естетична реставрація зубів. - С. 279
Методи реставрації. - С. 279
Естетичне реставрування зубів з великими дефектами коронок. - С. 288
Тестові завдання для контролю знань. - С. 293
Питання до диференційованого заліку з дисципліни "Моделювання анатомічної форми зубів". - С. 296
Додаток. "Практикум з дисципліни "Моделювання анатомічної форми зубів" . - С. 297
Тестові завдання. - С. 343