Морфо-функціональні та медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту

Ткачук В. Г. Морфо-функціональні та медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту : підручник / В. Г. Ткачук, Г. В. Бекетова, О. М. Войтовська. - Київ : Вид-во Людмила, 2019. - 475 с.
В-9985
Ткачук В. Г.
Видавництво Людмила
2019
475

Підручник створений на основі мультидисциплінарного підходу за участі спеціалістів у галузі медицини, біології (біокібернетики) та педагогіки. Це перший в Україні підручник, що має в основі системний і цілісний підхід до вивчення людини як єдиної біопсихологічної та соціальної живої системи, відповідає навчальним програмам, затвердженим МОЗ України.
Зміст:
Передмова. - С. 10
Частина І. Загальна фізіологія. - С. 13
1.1. Вступ. Історія фізіології. - С. 13
1.2. Загальні закономірності фізіології і її основні поняття. - С. 16
1.3. Нервова система. - С. 23
1.4. Вища нервова діяльність. - С. 46
1.5. Нервово-м'язовий апарат. - С. 51
1.6. Довільні рухи. - С. 64
1.7. Сенсорні системи. - С. 72
1.8. Система крові. - С. 93
1.9. Кровообіг. - С. 104
1.10. Система дихання. - С. 114
1.11. Травлення. - С. 121
1.12. Обмін речовин і енергії. - С. 129
1.13. Виділення. - С. 137
1.14. Тепловий обмін. - С. 144
1.15. Ендокринна система. - С. 148
Частина ІІ. Фізіологія спорту. - С. 165
1.16. Розділ І. Загальна фізіологія спорту. - С. 165
1.17. Розділ ІІ. Фізіологія спорту. - С. 227
1.18. Механізми і закономірності розвитку рухових якостей. - С. 238
1.19. Фізіологічні механізми і закономірності формування рухових навичок. - С. 250
1.20. Фізіологічні основи розвитку тренованості. - С. 261
1.21. Спортивна працездатність у особливих умовах зовнішнього середовища. - С. 270
1.22. Фізіологічні основи спортивного тренування жінок. - С. 279
1.23. Фізіолого-генетичні особливості спортивного відбору. - С. 294
1.24. Фізіологічні основи оздоровчої фізичної культури. - С. 313
1.25. Частина ІІІ. Вікова фізіологія. - С. 324
1.26. Фізіологічні особливості організму дітей дошкільного і молодшого шкільного віку та їх адаптація до фізичних навантажень. - С. 335
1.27. Фізіологічні особливості організму дітей середнього і старшого шкільного віку та їх адаптація до фізичних навантажень. - С. 369
1.28. Фізіологічні особливості уроку фізичної культури в школі. - С. 402
1.29. Фізіологічні особливості організму людей зрілого і похилого віку та їх адаптація до фізичних навантажень. - С. 414
1.30. Особливості переробки інформації у спортсменів різного віку. - С. 433
1.31. Функціональні асиметрії спортсменів різного віку. - С. 441
1.32. Фізіологічні основи індивідуально-типологічних особливостей спортсменів і їх розвиток в онтогенезі. - С. 452
1.33. Висновок. - С. 462