Надання медичних послуг населенню в Україні: теорія та механізми державного регулювання

Надання медичних послуг населенню в Україні: теорія та механізми державного регулювання / І. В. Миколаєць ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ : МАУП; Маслаков Р.О., 2018. - 221 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 194-221.
В-9852
Миколаєць , І. В

У монографії обґрунтовано теоретичні та методологічні засади, розроблено науково-практичні рекомендації з удосконалення механізмів державного регулювання надання медичних послуг населенню в Україні. Уточнено сутність та моделі надання медичних послуг. Розроблено підхід до державного регулювання надання медичних послуг належної якості та доступності. Запропоновано підхід до оцінки вартості державних медичних послуг в Україні. Розроблено механізм державного гарантування надання медичних послуг в умовах обмежених фінансових ресурсів. Розвинуто підхід до формування системи підвищення ефективності та якості надання медичних послуг в Україні. Монографія розрахована на фахівців у галузі державного управління, місцевого самоврядування, медицини, науковців, викладачів, студентів.

Зміст:
Розділ 1. Теоретичні підходи до механізмів державного регулювання надання медичних послуг населенню. - С. 8
1.1. Сутність та моделі надання медичних послуг в Україні. - С. 8
1.2. Концептуальні засади державного регулювання надання медичних послуг належної якості та доступності. - С. 25
1.3. Інструментарій державного регулювання надання медичних послуг населенню в Україні. - С. 39
Розділ 2. Сучасний стан механізмів державного регулювання надання медичних послуг населенню в Україні. - С. 60
2.1. Аналіз державного регулювання ринку медичних послуг в Україні. - С. 60
2.2. Інституційний механізм надання медичних послуг в Україні. - С. 69
2.3. Інструменти та механізми формування інституту приватно-державного партнерства в забезпеченні медичних послуг в Україні. - С. 77
Розділ 3. Напрями удосконалення механізмів державного регулювання надання медичних послуг населенню в Україні. - С. 87
3.1. Підхід до оцінки вартості державних медичних послуг в Україні. - С. 87
3.2. Формування механізму державного гарантування надання медичних послуг в умовах обмежених фінансових ресурсів. - С. 93
3.3. Механізми використання інтегрованої системи безперервного підвищення якості надання медичних послуг в Україні. - С. 122
Розділ 4. Наукові засади управління охороною здоров’я населення. - С. 147
4.1. Зміст системи охорони здоров’я в Україні. - С. 147
4.2. Особливості регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я. - С. 155
4.3. Складові державного впливу на формування політичної та адміністративної еліти для системи охорони здоров’я України. - С. 173