Найпоширеніші захворювання в дитячому віці

Найпоширеніші захворювання в дитячому віці : навчальний посібник / О. Р. Боярчук [та ін.]. - Тернопіль : ТДМУ:Укрмедкн., 2018. - 157 с. : табл. - Бібліогр.: с. 154-156.
Б-98155

У навчальному посібнику представлено найпоширеніші захворювання дитячого віку з урахуванням досягнень сучасної медицини. В кожній темі лаконічно подано визначення стану, етіологію, ланки патогенезу, клініко-лабораторні критерії діагнозу, принципи лікування, указано препарати та їх дози, що узгоджуються з протоколами МОЗ України. В окремих розділах описано принципи надання невідкладної медичної допомоги. Навчальний посібник відповідає програмі підготовки студентів IV курсу медичного факультету III-IV рівнів акредитації, а також розрахований на студентів старших курсів, лікарів-інтернів.

Зміст:
I. Рахіт. Гіпервітаміноз D. Спазмофілія. - С. 4
II. Білково-енергетична недостатність. - С. 14
III. Функціональні розлади травлення в дітей раннього віку. - С. 20
IV. Захворювання органів дихання в дітей. - С. 31
V. Алергічні захворювання в дітей. - С. 61
VI. Кардіоревматологічні захворювання в дітей. - С. 82
VII. Захворювання органів травлення в дітей старшого віку. - С. 118
VIII. Захворювання сечовидільної системи в дітей. - С. 135