Нариси з історії Української військової терапії

Бойчак М. П. Нариси з історії Української військової терапії / М. П. Бойчак. - Київ : АртЕк, 2020. - Кн. 2 : Внесок українських терапевтів у розвиток військової терапії у роки другої світової війни. - 512 с.
В-10155
Бойчак М. П.
АртЕк
2020
512

Друга книга трилогії охоплює чотирирічний період розвитку військової терапії (роки Другої Світової війни), показує внесок українських терапевтів на фронтах війни.
Зміст:
Розділ I. Військова терапія (воєнно-польова терапія) у роки Другої Світової війни. - С. 6
Глава 1. Роль начальника ГВСУ армії Ю. І. Смірнова у становленні воєнно-польової терапії. - С. 8
Глава 2. Розвиток військово-лікувальних закладів терапевтичного профілю армії і фронту. - С. 12
Глава 3. Участь терапевтів у лікуванні поранених. - С. 17
Глава 4. Українці - провідні терапевти, терапевти-консультанти, терапевти-інспектори евакогоспіталів, евакопунктів. - С. 20
Глава 5. Підготовка терапевтів у ході війни. - С. 27
Глава 6. Особливості терапевтичної патології у роки війни. - С. 31
Глава 7. Змиіни внутрішніх органів у поранених. - С. 38
Глава 8. Санітарні втрати терапевтичного профілю. - С. 42
Розділ II. Внесок М. Д. Стражеска та його школи у розвиток військової терапії у роки Другої Світової війни. - С. 46
Глава 1. М. Д. Стражеско у роки Другої Світової війни. - С. 48
Глава 2. Проблема ранової інфекції і ранового сепсису. - С. 54
Глава 3. Особливості перебігу захворювань внутрішніх органів у воєнних умовах. - С. 60
Глава 4. Організація терапевтичної допомоги в діючій армії. - С. 71
Розділ III. Учні М. Д. Стражеска - головні терапевти фронтів та армійські терапевти. - С. 76
Глава 1. Головні терапевти фронтів. - С. 78
Глава 2. Армійські терапевти. - С. 84
Розділ IV. Внесок професора М. М. Губергріца та його школи у розвиток військової терапії. - С. 110
Глава 1. Творчий шлях М. М. Губергріца у довоєнні роки та у роки Другої Світової війни. - С. 112
Глава 2. Нові захворювання на війні. Набрякова геморагічна еритема. - С. 121
Глава 3. Патологія внутрішніх органів у поранених. - С. 123
Глава 4. Особливості перебігу захворювань внутрішніх органів на війні. - С. 127
Глава 5. Проблема болю. Лікування больового синдрому. - С. 149
Глава 6. Зміни внутрішніх органів при ураженнях бойовими отруйними речовинами. - С. 151
Глава 7. Питання організації терапевтичної допомоги на війні. - С. 155
Розділ V. Учні М. М. Губергріца - армійські терапевти, провідні терапевти військових госпіталів. - С. 158
Глава 1. Підполковник медичної служби О. І. Франкфурт. - С. 160
Глава 2. Доктор медичних наук, професор, майор медичної служби О. Я. Губергріц. - С. 164
Глава 3. Видатний вітчизняний військовий терапевт, професор, полковник медичної служби Є. Б. Закржевський. - С. 199
Глава 4. Підполковник медичної служби Ш. Е. Каменецький. - С. 224
Розділ VI. Українські вчені - головні терапевти фронтів і флотів. - С. 228
Глава 1. М. Л. Мордкович - головний терапевт Південно-Західного, Донського, Калінінського і 1-го Прибалтійського фронтів. - С. 230
Глава 2. Б. О. Залкінд - головний терапевт Північно-Західного та 2-го Білоруського фронтів. - С. 238
Глава 3. М. О. Ясиновський - головний терапевт Чорноморського флоту, засновник вітчизняної воєнно-морської терапії. - С. 241
Глава 4. Б. Є. Вотчал - полковник медичної служби, головний терапевт Волховського фронту, засновник клінічної фармакології в СРСР, академік АМН СРСР. - С. 252
Глава 5. Г. О. Петровський - підполковник медичної служби, головний терапевт Воронезького та Забайкальського фронтів. - С. 258
Глава 6. І. А. Ойвин - майор медичної служби, головний токсиколог Південного фронту. - С. 261
Глава 7. О. О. Колачов - головний терапевт 4-го Українського фронту. - С. 265
Глава 8. Інші головні терапевти фронтів. - С. 268
Розділ VII. Українські лікарі - армійські терапевти. - С. 270
Глава 1. Армійські терапевти - випускники Київського медичного інституту. - С. 272
Глава 2. Армійські терапевти - випускники інших медичних інститутів України. - С. 276
Розділ VIII. Вчені Харківського медичного інституту та їх внесок у розвиток військової терапії у роки Другої Світової війни. - С. 286
Глава 1. Професор В. М. Коган-Ясний. - С. 288
Глава 2. Головний токсиколог Народного комісаріату охорони здоров'я СРСР у роки Другої Світової війни академік О. І. Черкес. - С. 325
Глава 3. Підполковник медичної служби професор Р. І. Шарлай. - С. 333
Глава 4. Професор С. Я. Штейнберг. - С. 344
Глава 5. Професор Є. А. Черніков. - С. 350
Глава 6. Професор С. Д. Рейзельман. - С. 359
Глава 7. Професор І. Р. Брауде. - С. 371
Глава 8. Полковник медичної служби, професор Б. М. Хмельницький. - С. 378
Глава 9. Професор Д. О. Альперн. - С. 384
Розділ IX. Інфекційні хвороби - важливий розділ військової терапії. Вітчизняні вчені та їх роль у ліквідації інфекцій у роки Другої Світової війни. - С. 388
Глава 1. Загальна характеристика надання медичної допомоги інфекційним хворим. - С. 390
Глава 2. Головні епідеміологи та інфекціоністи Червоної армії, Військово-Морського флоту, фронтів, флотів, військових округів. - С. 396