Настанови з клінічної ехо-кардіографії

Настанови з клінічної ехо-кардіографії : посібник / В. М. Коваленко, М. М. Долженко, С. В. Поташев ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска НАМН України. - Київ : Наук. думка, 2018. - 327 с. : табл., іл. - (Кардіологія. Класика та сучасність). - Бібліогр.: с. 307-325.
Б-98020
Коваленко, В. М.

Ехокардіографія сьогодні є найінформативнішим та одночасно безпечним методом діагностики в кардіології, без якого діагностику й лікування кардіологічної патології не можна вважати повноцінними. Пропоноване видання – посібник для лікарів з вивчення основ трансторакальної ехокардіографії, що охоплює всі існуючі методики цього мультидисциплінарного методу. Теоретичний матеріал ілюстрований великою кількістю схем і рисунків, в яких враховано існуючі рекомендації та власний клінічний досвід авторів, що допоможе досліднику-початківцю глибоко освоїти методику ехокардіографії. Для кардіологів, лікарів функціональної та ультразвукової діагностики, терапевтів, сімейних лікарів.

Зміст:

Частина 1. Нормальна ехокардіографія. - С. 7

Розділ 1. Основні фізичні принципи та методики проведення ехокардіографії. - С. 9

Розділ 2. Режими ехокардіографії. - С. 14

2.1. Двовимірна ехокардіографія. - С. 14

2.2. Одновимірна ехокардіографія. - С. 59

2.3. Допплерівська ехокардіографія. - С. 65

2.4. Тканинна допплерографія. - С. 94

2.5. «Спекл-трекінг» ехокардіографія. - С. 101

Частина 2. Ехокардіографічне оцінювання камер серця та окремих кардіальних структур. Внутрішньосерцева гемодинаміка. - С. 109

Розділ 3. Структурна й гемодинамічна інформація, отримувана за допомогою ехокардіографії. - С. 112

3.1. М-режим (одновимірна ехокардіографія). - С. 112

3.2. В-режим (двовимірна ехокардіографія). - С. 125

3.3. Допплерівська ехокардіографія. - С. 133

3.4. Роль ехокардіографії в діагностиці ішемії та життєздатності міокарда. - С. 156

Розділ 4. Ехокардіографічне оцінювання окремих кардіальних структур. - С. 179

4.1. Лівий шлуночок. - С. 179

4.2. Ліве передсердя. - С. 211

4.3. Систолічна функція лівого шлуночка. - С. 220

4.4. Діастолічна функція лівого шлуночка. - С. 229

4.5. Правий шлуночок. - С. 272

4.6. Праве передсердя. - С. 290

4.7. Аорта. - С. 292

Додаток 1. Послідовність маніпуляцій при проведенні ехокардіографії. - С. 296

Додаток 2. Приклади висновків. - С. 305