Національна академія медичних наук України. 25 років. Академічна медична наука – українському суспільству

Національна академія медичних наук України. 25 років. Академічна медична наука - українському суспільству: 1993-2018 / редкол.: В. І. Цимбалюк (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : Авіцена, 2018. - 415 с. : іл. - Дод.: с. 405-413.
В-9807

В ювілейному виданні викладено історію Національної академії медичних наук України упродовж 25 років (1993-2018 рр.). Увагу зосереджено на становленні структури, наукових шкіл і напрямів Національної академії медичних наук України, наукових здобутках установ Відділення клінічної медицини і Відділення теоретичної та професійної медицини, їхньому впливі на практику охорони здоров’я. Подано короткі відомості щодо основних результатів і перспектив наукових досліджень 36 наукових установ, 71 дійсного члена (академіка), 106 членів-кореспондентів Національної академії медичних наук України в 1993-2018 рр. Книга розрахована на вчених, громадських діячів, усіх, хто цікавиться історією та сьогоденням медицини в Україні.

Зміст:
Цимбалюк, В. І. Вітальне слово. Національній академії медичних наук України - 25 років / В. І. Цимбалюк. - С. 7
Розвиток медичної науки та надання висококваліфікованої медичної допомоги в установах Національної академії медичних наук України протягом 25 років. - С. 9
Діяльність наукових установ Національної академії медичних наук України. - С. 17
Основні результати та перспективи наукових досліджень і клінічної діяльності в установах Відділення клінічної медицини. - С. 18
Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України». - С. 19
Державна установа «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України». - С. 26
Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України». - С. 35
Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова Національної академії медичних наук України». - С. 42
Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України». - С. 49
Державна установа «Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України». - С. 53
Державна установа «Інститут дерматології та венерології Національної академії медичних наук України». - С. 57
Державна установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева Національної академії медичних наук України». - С. 64
Державна установа «Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В. К. Гусака Національної академії медичних наук України». - С. 71
Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України». - С. 75
Державна установа «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова Національної академії медичних наук України». - С. 86
Державна установа «Інститут нефрології Національної академії медичних наук України». - С. 95
Державна установа «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України». - С. 100
Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України». - С. 107
Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова Національної академії медичних наук України». - С. 113
Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка Національної академії медичних наук України». - С. 118
Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової Національної академії медичних наук України». - С. 127
Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України». - С. 133
Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України». - С. 141
Державна установа «Інститут урології Національної академії медичних наук України». - С. 149
Державна установа «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики Національної академії медичних наук України». - С. 157
Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України». - С. 161
Основні результати наукової, клінічної діяльності та охорони громадського здоров’я в установах Відділення теоретичної та профілактичної медицини. - С. 166
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України». - С. 167
Державна установа «Інститут гематології та трансфузіології Національної академії медичних наук України». - С. 174
Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України». - С. 181
Державна установа «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України». - С. 190
Державна установа «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України». - С. 201
Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України». - С. 210
Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського Національної академії медичних наук України». - С. 218
Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України». - С. 225
Державна установа «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України». - С. 237
Державна установа «Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України». - С. 249
Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України». - С. 255
Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського Національної академії медичних наук України». - С. 262
Державна установа «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України». - С. 268
Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України». - С. 272
Персональний склад Національної академії медичних наук України. - С. 277
Дійсні члени (академіки) НАМН України. - С. 279
Члени-кореспонденти НАМН України. - С. 335
Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Національної академії медичних наук України, яким присвоєно почесне звання «Герой Соціалістичної Праці». - С. 405
Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Національної академії медичних наук України, яких нагороджено відзнакою Президента України «Герой України». - С. 405
Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Національної академії медичних наук України, які мають звання «Заслужений діяч науки УРСР» (до 1991 року). - С. 406
Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Національної академії медичних наук України, які мають звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (із 1991 року). - С. 406
Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Національної академії медичних наук України - лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки. - С. 407
Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Національної академії медичних наук України - лауреати премій імені видатних учених. - С. 410
Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Національної академії медичних наук України - лауреати премії Національної академії медичних наук України (до 2010 р. премії Академії медичних наук України) в галузі клінічної, теоретичної та профілактичної медицини. - С. 412
Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Національної академії медичних наук України - лауреати премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій. - С. 413
Іменний покажчик розділу «Персональний склад Національної академії медичних наук України». - С. 414