Національна академія медичних наук України. Основні результати діяльності у 2017 році

Національна академія медичних наук України. Основні результати діяльності у 2017 році. / упоряд.: В. А. Міхньов [та ін.] ; За ред. В. І. Цимбалюка. - Київ : МОРІОН, 2018. - 238 с. : табл. - Дод.: с. 160-238.
Б-98219

У науковому виданні представлені основні результати діяльності Національної академії медичних наук (НАМН) України у 2017 році. Наведено загальну характеристику пріоритетних напрямків наукової, клінічної та організаційної діяльності академії, основні результати наукових досліджень установ відділення клінічної медицини і відділення теоретичної та профілактичної медицини. Узагальнено результати лікувально-організаційної, міжнародної та міжвідомчої діяльності. Видання підготовлене на основі звітних матеріалів, наданих науковими установами та структурними підрозділами апарату Президії НАМН України.

Зміст:
Загальна характеристика діяльності Національної академії медичних наук України. - С. 7
Розділ 1. Основні результати наукової діяльності установ відділення теоретичної та профілактичної медицини. - С. 12
1.1. Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України». - С. 12
1.2. Державна установа «Інститут гематології та трансфузіології Національної академії медичних наук України». - С. 20
1.3. Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України». - С. 22
1.4. Державна установа «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України». - С. 25
1.5. Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України». - С. 29
1.6. Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України». - С. 33
1.7. Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України». - С. 37
1.8. Державна установа «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України». - С. 41
1.9. Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України». - С. 44
1.10. Державна установа «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України». - С. 48
1.11. Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України». - С. 51
1.12. Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевської Національної академії медичних наук України». - С. 54
1.13. Державна установа «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України». - С. 58
1.14. Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України». - С. 61
Розділ 2. Основні результати наукової діяльності установ від ділення клінічної медицини. - С. 64
2.1. Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України». - С. 64
2.2. Державна установа «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України». - С. 67
2.3. Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України». - С. 72
2.4. Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України». - С. 75
2.5. Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України». - С. 79
2.6. Державна установа «Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України». - С. 85
2.7. Державна установа «Інститут дерматології та венерології Національної академії медичних наук України». - С. 88
2.8. Державна установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева Національної академії медичних наук України». - С. 90
2.9. Державна установа «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака Національної академії медичних наук України». - С. 93
2.10. Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України». - С. 96
2.11. Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України». - С. 100
2.12. Державна установа «Інститут нефрології Національної академії медичних наук України». - С. 103
2.13. Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України». - С. 105
2.14. Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України». - С. 108
2.15. Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України». - С. 112
2.16. Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України». - С. 117
2.17. Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової Національної академії медичних наук України». - С. 120
2.18. Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України». - С. 123
2.19. Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України». - С. 127
2.20. Державна установа «Інститут урології Національної академії медичних наук України». - С. 130
2.21. Державна установа «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики Національної академії медичних наук України». - С. 132
2.22. Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України». - С. 135
Розділ 3. Основні результати лікувально-організаційної діяльності НАМН України. - С. 138
Розділ 4. Міжнародна та міжвідомча діяльність НАМН України. - С. 148
Розділ 5. Фінансове забезпечення діяльності НАМН України. - С. 155
Розділ 6. Діяльність НАМН України з охорони інтелектуальної власності та створення технологій. - С. 157
Додаток 1. Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані установами НАМН України. - С. 160
Додаток 2. Технології, що створені в установах НАМН України при виконанні наукових досліджень. - С. 194
Додаток 3. З’їзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції. - С. 210