Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України; гол. ред. Ю. В. Вороненко ; наук. ред. І. С. Зозуля ; редкол.: Г. Л. Апанасенко [та ін.]. - Київ : НМАПО ім. П.Л. Шупіка . Вип. 27. - 2017. - 483 с. : іл, табл. - Бібліогр.: в кінці ст.
Б-97987

У 27 випуску Збірника наукових праць висвітлені актуальні питання внутрішніх хвороб, гематології і трансфузіології, гігієни, дерматології, нервових хвороб, психіатрії, нейрохірургії, хірургії, урології, офтальмології, фізіотерапії, педіатрії, соціальної медицини, технології ліків і організації фармацевтичної справи. Збірник розрахований на терапевтів, гематологів, гігієністів, дерматологів, невропатологів, психіатрів, нейрохірургів, хірургів, урологів, офтальмологів, фізіотерапевтів, педіатрів, фахівців технології ліків і організації фармсправи, сімейних лікарів, фармацевтів, а також на науково-педагогічних працівників вищих навчальних медичних закладів.

Зміст:
Вороненко, Ю. В. Шляхи впровадження європейських принципів і підходів в стратегії розвитку вищої медичної післядипломної освіти в Україні / Ю. В. Вороненко [та ін.]. - С. 5
Другие авторы: Вдовиченко Ю. П., Вернер О. М., Малецька З. В., Проценко В. М.
Бекетова, Г. В. Підходи до якісного навчання лікарів з питань надання медико-соціальної допомоги підліткам та молоді на принципах дружнього підходу / Г. В. Бекетова [та ін.]. - С. 10
Другие авторы: Горячева І. П., Солдатова О. В., Голоцван О. А., Алексеенко Н. В., Нехаєнко М. І.
Вдовиченко, Ю. П. Оптимізація освітнього процесу з використанням загального менеджменту якості / Ю. П. Вдовиченко [та ін.]. - С. 17
Другие авторы: Вернер О. М., Малецька З. В., Проценко В. М.
Ветютнева, Н. О. Наукова співпраця профільних кафедр та фахових громадських організацій на етапі післядипломної підготовки провізорів / Н. О. Ветютнева [та ін.]. - С. 22
Другие авторы: Федорова Л. О., Тодорова В. І., Римар М. В., Радченко А. П., Убогов С. Г., Пилипенко Г. Г., Квітницька О. Ю.
Вороненко, Ю. В. Досвід застосування очно-заочної форми освіти з елементами дистанційного навчання кафедрою управління охороною здоров’я / Ю. В. Вороненко [та ін.]. - С. 30
Другие авторы: Михальчук В. М., Гойда Н. Г., Толстанов О. К., Кошова С. П.
Дзюблик, І. В. Досвід проведення циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання вірусологічного напряму / І. В. Дзюблик [та ін.]. - С. 38
Другие авторы: Ковалюк О. В., Соловйов С. О., Ковалишин Г. Г., Степанюк С. В.
Долженко, М. Н. Основные стили деятельности преподавателя / М. Н. Долженко [и др.]. - С. 46
Другие авторы: Боброва Е. В., Давыдова И. В., Конопляник Л. И., Лобач Л. Е., Мымренко С. Н., Кожухарева Н. А., Симагина Т. В., Грубяк Л. М., Нудченко О. О., Фарадж К. С.
Дученко, М. А. Якісне та кількісне визначення органічних кислот gleditsia triacanthos / М. А. Дученко, О. В. Демешко, С. В. Романова. - С. 55
Кирик, Д. Л. Використання МАLDІ-ТОF МАС-спектрометрії у клінічній мікробіологічній практиці / Д. Л. Кирик. - С. 60
Коритнюк, Р. С. Прийом лікарських засобів в залежності від біоритмів / Р. С. Коритнюк [та ін.]. - С. 68
Другие авторы: Давтян Л. Л., Вишневська Л. І., Гудзь Н. І., Загорій В. А.
Луньова, Г. Г. Роль симуляційного центру в реалізації нових освітніх стандартів на кафедрі клінічної лабораторної діагностики / Г. Г. Луньова [та ін.]. - С. 80
Другие авторы: Завадецька О. П., Кривенко Є. В., Ліпкан Г. М., Олійник О. О., Федорова Т. Т.
Луньова, Г. Г. Референтні показники кількості лейкоцитів у клінічній лабораторній діагностиці / Г. Г. Луньова [та ін.]. - С. 85
Другие авторы: Ліпкан Г. М., Завадецька О. П., Олійник О. А., Кривенко Є. О.
Марушко, Т. В. Лікування анемії у дітей перших п’яти років життя у відповідності з рекомендаціями уніфікованого клінічного протоколу первинної медичної допомоги «інтегроване ведення хвороб дитячого віку» (методичні матеріали щодо підготовки до семінарських та практичних занять) / Т. В. Марушко [та ін.]. - С. 89
Другие авторы: Корнєва В. В., Глядєлова Н. П., Козачук В. Г., Герман О. Б.
Савченкова, Л. В. Аналіз споживання β-лактамних антибіотиків в багатопрофільному стаціонарі республіки таджикистан з використанням DDD-методології / Л. В. Савченкова, М. Н. Саідова, І. П. Джабаров. - С. 98
Харченко, В. В. Сучасні підходи до покращення підготовки лікарів з питань клінічної дієтології в системі післядипломної освіти / В. В. Харченко. - С. 105
Шуба, В. И. Роль хірургічного деканату в науковій діяльності факультету / В. И. Шуба, Р. М. Остапчук. - С. 112
Шунько, Є. Є. Традиції та новації у викладанні неонатології лікарям-інтернам / Є. Є. Шунько [та ін.]. - С. 118
Другие авторы: Воробйова О. В., Лакша О. Т., Кончаковська Т. В., Краснова Ю. Ю., Костюк О. О., Белова О. О.
Волосовець, Т. М. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит при хворобі Крона / Т. М. Волосовець, О. Я. Фелештинська. - С. 128
Рубцов, Р. В. Хроническое обструктивное заболевание легких профессиональной этиологии у рабочих горнорудной промышленности: клинико-диагностические особенности. Достижения и нерешенные проблемы / Р. В. Рубцов, Т. А. Ковальчук. - С. 134
Санін, В. В. Дослідження дотримання режиму лікування серед хворих з глаукомою (огляд літератури) / В. В. Санін [та ін.]. - С. 144
Другие авторы: Горак О. Б., Сковрон М. В., Новак Л. П., Тутченко Л. П., Новак Н. В.
Сковрон, М. В. Зв’язок між проявами синдрому сухого ока та рівнем вітаміну D в крові (огляд літератури) / М. В. Сковрон [та ін.]. - С. 151
Другие авторы: Горак О. Б., Санін В. В., Новак Л. П., Тутченко Л. П., Новак Н. В.
Шевчук, В. І. Соціальна реабілітація та її місце в комплексній реабілітації інвалідів - учасників антитерористичної операції / В. І. Шевчук, Н. М. Беляева, О. Б. Яворовенко. - С. 161
Шульга, Л. І. Застосування родовика лікарського у народній і офіційній медицині - базис нових фармацевтичних розробок / Л. І. Шульга, К. С. Безкровна, І. Г. Пересадько. - С. 173
Беляева, Н. М. Інвалідність, зумовлена наслідками бойових травм в учасників антитерористичної операції в регіонах України / Н. М. Беляева [та ін.]. - С. 186
Другие авторы: Яворовенко О. Б., Куриленко І. В., Галютіна О. Ю., Кувікова І. П., Гуменюк О. В., Даниленко Ю. А.
Глєбова, Є. Є. Якість життя, пов’язана з хворобами шкіри, як медико-соціальна проблема / Є. Є. Глєбова, В. В. Горачук. - С. 201
Аксёнов, Р. В. Тактика хирургического лечения аденом гипофиза распространяющихся в клиновидную пазуху / Р. В. Аксёнов. - С. 209
Bandazhevsky, Yu. I. Assessment of folate metabolism functioning in terms of prevention of breast cancer in the population living in areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident / Yu. I. Bandazhevsky, N. F. Dubova. - С. 215
Безценна, Т. С. Ідентифікація стоматологічного збору / Т. С. Безценна. - С. 225
Возіанова, С. В. Прогнозування перебігу дисгідротичної екземи долоней та підошов з урахуванням генотипічних особливостей пацієнтів / С. В. Возіанова [та ін.]. - С. 230
Другие авторы: Горовенко Н. Г., Бойко В. В., Россоха З. І.
Гудзенко, А. В. Аналіз компонентного складу летких сполук в рослинному зборі з ЦНС-тонізуючою активністю за допомогою методу газової хроматографії з мас-детекцією / А. В. Гудзенко, К. М. Анзіна. - С. 238
Жердьова, Н. М. Взаємозв'язок між периферичною діабетичною нейропатією та когнітивними порушеннями у пацієнтів на цукровий діабет 2 типу зрілого віку / Н. М. Жердьова, Б. М. Маньковський. - С. 245
Калиниченко, Т. О. Спрощений метод кріоконсервування гемопоетичної тканини пуповинної крові / Т. О. Калиниченко [та ін.]. - С. 253
Другие авторы: Аношина М. Ю., Шороп Є. В., Мінченко Ж. М., Балан В. В.
Кочет, К. О. Патогістологічні та морфометричні особливості ураженої шкіри хворих на ліпоїдний некробіоз / К. О. Кочет, І. В. Свистунов. - С. 263
Лизогуб, В. Г. Вплив комбінованої антиагрегантної терапії на жирнокислотний спектр мембран тромбоцитів крові у хворих на ішемічну хворобу серця з фібриляцією передсердь / В. Г. Лизогуб, М. Л. Шараєва, І. О. Меркулова. - С. 269
Лисянська, О. Ю. Виявлення функціональних порушень у хворих на хронічну хворобу нирок 5 Д стадії на програмному гемодіалізу / О. Ю. Лисянська. - С. 281
Маслій, Ю. С. Маркетинговий аналіз асортименту лікувальних жувальних гумок на сучасному фармацевтичному ринку / Ю. С. Маслій, О. А. Рубан, А. Б. Ольховська. - С. 286
Омелянович, В. Ю. Особистісні паттерни жінок з порушеннями психічної адаптації / В. Ю. Омелянович. - С. 299
Риков, С. О. Зв’язок поліморфізмів генів ARMS2 (rs10490924), CFH (RS800292), VEGFA (RS2010963 та RS699947) з наявністю «сухої» форми вікової макулярної дегенерації (ВМД) у хворих української популяції / С. О. Риков, І. В. Шаргородська, С. С. Фролова. - С. 307
Свистільник, В. О. Сучасна діагностика епілепсій у дитячому віці / В. О. Свистільник, Т. І. Стеценко. - С. 320
Сидоренко, І. В. Вплив коморбідної патології на виходжування дітей з дуже малою масою тіла / І. В. Сидоренко, Є. Є. Шунько, В. І. Бачинська. - С. 325
Сіренко, О. І. Фактори ризику народження пізніх недоношених дітей / О. І. Сіренко, Є. Є. Шунько, О. В. Барановська. - С. 331
Толстанов, О. К. Результати соціологічного опитування пацієнтів комунальних та приватних консультативно-діагностичних центрів м. Києва / О. К. Толстанов, В. М. Михальчук, В. В. Кравченко. - С. 340
Третяк, І. Б. Особливості хірургічного лікування при преганглюнарних ушкодженнях плечового сплетення / І. Б. Третяк. - С. 352
Фелештинський, Я. П. Модифікований спосіб лапароскопічної трансабдомінальної преперитонеальної алопластики при пахвинних грижах / Я. П. Фелештинський, А. В. Коханевич, В. Ф. Ватаманюк. - С. 362
Шульга, Л. І. Визначення ступеня подрібнення рослинної сировини при розробці технології протиалергійного збору / Л. І. Шульга [та ін.]. - С. 367
Другие авторы: Журавель І. О., Губченко Т. Д., Пімінов О. Ф.
Апанасенко, Г. Л. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний: от факторов риска к управленнию здоровьем / Г. Л. Апанасенко [и др.]. - С. 373
Другие авторы: Волгина Л. Н., Куртян Т. В., Морозов Н. В., Олексенко И. Н., Редковец С. В.
Biletska, Е. М. Special aspects of psychophysiological status of preschool children under the influence of lead of technogenic origin / Е. М. Biletska, О. V. Antonova, Т. D. Zemlyakova. - С. 384
Білецька, Е. М. Експериментальні дослідження ролі свинцю в етюпатогенезі розвитку фетоплацентарної недостатності / Е. М. Білецька, Н. М. Онул. - С. 391
Варивончик, Д. В. Профілактика професійного раку в Україні: сучасний стан та перспективи / Д. В. Варивончик. - С. 398
Варивончик, Д. В. Нейрофункцюнальний стан зорового аналізатора у працівників вугільних шахт / Д. В. Варивончик, І. В. Благун. - С. 409
Головкова, Т. А. Важкі метали в оточенні людини та показники їх небезпеки / Т. А. Головкова. - С. 418
Зайцев, В. В. Вплив хлорорганічних сполук питної водопровідної води на стан здоров’я населення міста Нікополя / В. В. Зайцев. - С. 424
Зайцев, В. В. Основні завдання центрів громадського здоров’я МОЗ України при здійсненні соціально-гігієнічного моніторингу питної води / В. В. Зайцев, Н. І. Рублевська. - С. 432
Івахно, О. П. Ефективність критеріїв визначення медичних груп для занять фізичною культурою дітей шкільного віку / О. П. Івахно, І. П. Козярін, Л. В. Лоза. - С. 441
Копач, К. Д. Ідентифікація хімічної небезпеки на робочих місцях працівників стоматологічної служби / К. Д. Копач, Д. В. Варивончик. - С. 450
Орєхова, О. В. Професійний ризик розвитку захворювань при підземному добуванні залізної руди / О. В. Орєхова. - С. 457
Панчук, О. Ю. Закономірності змін показників тривожності та характеристик психічних станів студентів- стоматологів в умовах використання комплексу заходів щодо оптимізації професійного навчання та психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації / О. Ю. Панчук, І. В. Сергета. - С. 464