Нейрохірургія

Нейрохірургія : навч. посіб. для студентів мед. закл. вищ. освіти, лікарів-інтернів, курсантів ін-тів післядиплом. освіти, практ. лікарів / за ред. В. О. П'ятикопа. - Київ : Медицина, 2019. - 150 с.
Б-98788
Медицина
2019
150

Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми з діагностики та лікування пацієнтів з неврологічними захворюваннями головного та спинного мозку, хребта та його структур, периферійних нервів. У виданні використано сучасні європейські й американські протоколи ведення таких хворих. До кожного розділу подано список рекомендованої літератури. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, курсантів інститутів післядипломної освіти, резидентів, лікарів-практиків.
Зміст:
Тема 1. Черепно-мозкова травма. - С. 5
Тема 2. Спинномозкова травма. - С. 25
Тема 3. Судинні захворювання головного мозку. - С. 45
Тема 4. Пухлини головного, спинного мозку. Патологія міжхребцевих дисків. - С. 61
Тема 5. Гідроцефалія. Ураження периферійної нервової системи. - С. 102
Тема 6. Функціональна і стереотаксична нейрохірургія. - С. 131