НейроNEWS©

НейроNEWS© : збірник клінічних рекомендацій / Вид. дім "Здоров'я України. Медичні видання". - Київ : Мед. журн."Нейроньюс", 2017. - 141 с. : іл., табл.
Б-97528

Зміст:
Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона. - С. 4
Рекомендації з лікування синдрому неспокійних ніг у дорослих. - С. 76
Лікування деменції в клінічній практиці. - С. 85
Практичні рекомендації з лікування нейропатичного болю. - С. 94
Рекомендації щодо ведення пацієнтів із нейропатичним болем. - С. 100
Настанова щодо скринінгу, діагностики та лікування депресії в дорослих пацієнтів та осіб підліткового віку. - С. 107
Настанови щодо менеджменту пацієнтів із депресією в амбулаторній клінічній практиці. - С. 117
Настанови щодо ведення пацієнтів із шизофренією. - С. 123
Рекомендації щодо терапії постінсультної епілепсії. - С. 128
Рекомендації щодо лікування хронічної інсомнії в дорослих. - С. 134