Некротизуючий ентероколіт у новонароджених

Некротизуючий ентероколіт у новонароджених / І. О. Македонський, Т. К. Знаменська, Т. К. Мавропуло [та ін.]. - Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2019. - 207 с.
Б-99105
О.О. Євенок
2019
207

У підручнику дано узагальнення сучасних даних щодо провідних факторів ризику, основних патогенетичних механізмів формування некротизуючого ентероколіту (НЕК) у недоношених новороджених, ефективних методів ранньої діагностики, сучасних стратегій профілактики і адекватного своєчасного лікування дітей з НЕК.
Зміст:
Македонський, І. О. 1. Історія вивчення НЕК / І. О. Македонський, Т. К. Мавропуло. - С. 8
Мавропуло, Т. К. 2. Епідеміологія НЕК / Т. К. Мавропуло. - С. 12
3. Сучасні уявлення про етіопатогенез. - С. 15
Знаменська, Т. К. 3.1. Недоношеність, незрілість шлунково-кишкового тракту і НЕК / Т. К. Знаменська, Т. К. Мавропуло. - С. 15
Македонський, І. О. 3.2. Ішемічне ураження кишечника і НЕК / І. О. Македонський, Т. К. Мавропуло, О. М. Горбатюк. - С. 20
Знаменська, Т. К. 3.3. Інфекційний фактор в патогенезі НЕК. Неонатальний інтестінальний дизбіоз і НЕК / Т. К. Знаменська [и др.]. - С. 22
Другие авторы: Македонський І. О., Мавропуло Т. К., Горбатюк О. М.
Знаменська, Т. К. 3.4. Генетичні фактори і НЕК / Т. К. Знаменська, Т. К. Мавропуло. - С. 28
Македонський, І. О. 3.5. Клінічно значимі фактори ризику НЕК / І. О. Македонський, Т. К. Мавропуло. - С. 33
Воробйова, О. В. 3.6. Патоморфоз кишечника при НЕК / О. В. Воробйова, І. О. Македонський. - С. 37
3.7. Біофізичні аспекти гіпоксично-ішемічного компоненту НЕК та їх розкриття з використанням комп'ютерного моделювання. - С. 56
4. Сучасні підходи до діагностики НЕК. - С. 67
Знаменська, Т. К. 4.1. Клінічні ознаки НЕК / Т. К. Знаменська, Т. К. Мавропуло. - С. 67
Знаменська, Т. К. 4.2. Лабораторна діагностика НЕК / Т. К. Знаменська, Т. К. Мавропуло. - С. 74
Македонський, І. О. 4.3. Рентгенологічна діагностика НЕК / І. О. Македонський, О. М. Горбатюк. - С. 77
Мавропуло, Т. К. 4.4. Ультразвукове обстеження черевної порожнини / Т. К. Мавропуло. - С. 81
Македонський, І. О. 4.5. Клінічні можливості моніторингу регіонарної оксигенації кишечника методом близько-інфрачервоної спектроскопії (NIRS): пошук ранніх діагностичних та прогностичних критеріїв / І. О. Македонський, С. О. Яременко, О. П. Піддубна. - С. 91
Знаменська, Т. К. 4.6. Зміна діагностичних підходів до НЕК, оцінка тяжкості НЕК / Т. К. Знаменська, Т. К. Мавропуло, І. О. Македонський. - С. 110
Знаменська, Т. К. 4.6. Зміна діагностичних підходів до НЕК, оцінка тяжкості НЕК / Т. К. Знаменська, Т. К. Мавропуло, І. О. Македонський. - С. 110
5. Диференційний діагноз НЕК. - С. 114
Макропуло, Т. К. 5.1. "Підмножина НЕК", "НЕК-подібні" захворювання / Т. К. Макропуло. - С. 114
Македонський, І. О. 5.2. Спонтанна кишкова перфорація / І. О. Македонський. - С. 125
6. Стратегії профілактики НЕК / Т. К. Знаменська, Т. К. Макропуло. - С. 133
Знаменська, Т. К. 6.1. Загальна оцінка превентивних технологій з точки зору доказової медицини / Т. К. Знаменська, Т. К. Макропуло. - С. 133
Знаменська, Т. К. 6.2. Непереносимість ентеральних харчувань (харчова інтолерантність), профілактика та лікування / Т. К. Знаменська, Т. К. Макропуло, О. В. Воробйова. - С. 135
7. Сучасні підходи до лікування НЕК. - С. 144
Знаменська, Т. К. 7.1. Заходи консервативного лікування. Загальна оцінка лікувальних технологій з точки зору доказової медицини / Т. К. Знаменська, Т. К. Макропуло. - С. 144
Македонський, І. О. 7.2. Антибактеріальна терапія при НЕК / І. О. Македонський, Т. К. Макропуло. - С. 148
Македонський, І. О. 7.3. Оперативне лікування НЕК / І. О. Македонський, О. М. Горбатюк. - С. 150
Македонський, І. О. Проблеми болю та знеболення у новонароджених з НЕК / І. О. Македонський, О. О. Власов, С. В. Мороз. - С. 159
Македонський, І. О. 7.5. Майбутні стратегії лікування НЕК / І. О. Македонський, Т. К. Макропуло. - С. 169
8. Результати лікування немовлят з НЕК. Ускладнення НЕК. - С. 170
Македонський, І. О. 8.1.Інтестинальна/кишкова недостатність у немовлят з НЕК / І. О. Македонський, Т. К. Макропуло. - С. 170
Знаменська, Т. К. 8.2. Затримка психомоторного розвитку та нейродеструктивні ураження / Т. К. Знаменська, Т. К. Макропуло. - С. 180
Висновки. - С. 185
Додаток 1. Історія наукових та клінічних досліджень НЕК. - С. 186
Додаток 2. Стандарт медичної допомоги "Некротизуючий ентероколіт у новонароджених. - С. 192