Невідкладна допомога в психіатрії та наркології

Чабан О. С. Невідкладна допомога в психіатрії та наркології / О. С. Чабан, О. О. Хаустова, В. Ю. Омелянович. - Київ : Медкнига, 2019. - 165 с. - (Бібліотека практикуючого лікаря).
Б-99090
Чабан О. С.
Медкнига
2019
165

У монографії узагальнено та систематизовано сучасний світовий досвід з надання невідкладної допомоги хворим на розлади психіки, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин. Приділено особливу увагу юридичним аспектам надання невідкладної допомоги в Україні, застосуванню методів фізичного обмеження й ізоляції. Розглянуто клінічну картину невідкладних станів і наведено сучасні схеми їх лікування. Монографія розрахована на лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів, лікарів-неврологів, лікарів невідкладної допомоги, лікарів загальної практики – сімейної медицини, а також слухачів вищих медичних навчальних закладів післядипломної освіти і студентів медичних ВНЗів.
Зміст:
І. Загальні питання надання невідкладної допомоги хворим на розлади психіки та поведінки. - С. 6
1.1. Загальні юридичні аспекти надання невідкладної допомоги хворим на розлади психіки та поведінки в Україні. - С. 6
1.2. Особливості застосування методів фізичного обмеження та ізоляції під час надання невідкладної допомоги. - С. 14
ІІ. Невідкладна допомога хворим на розлади психіки та поведінки. - С. 18
2.1. Стани гострого психомоторного збудження. - С. 21
2.2. Суїцидальна поведінка. - С. 27
2.3. Фебрильна шизофренія. - С. 32
2.4. Злоякісний нейролептичний та серотоніновий синдром. - С. 39
2.5. Невідкладна допомога хворим з епілептичним статусом. - С. 51
2.6. Відмова від прийому їжі. - С. 60
2.7. Симптоматичні психози. - С. 70
ІІІ. Невідкладна допомога хворим на розлади психіки внаслідок вживання психоактивних речовин. - С. 78
3.1. Гостра інтоксикація важкого ступеня внаслідок вживання алкоголю та алкогольна кома. - С. 80
3.2. Отруєння метиловим спиртом та етиленгліколем. - С. 85
3.3. Алкогольний делірій. - С. 89
3.4. Важкий делірій та делірій з явищами енцефалопатії Гайе-Верніке. - С. 94
3.5. Гостра інтоксикація важкого ступеня внаслідок вживання опіатів та опійна кома. - С. 95
3.6. Невідкладна допомога хворим у стані відміни опіатів. - С. 96
3.7. Гостра інтоксикація важкого ступеня внаслідок вживання інших психоактивних речовин. - С. 98
IV. Основи психофармакотерапії. - С. 105
4.1. Загальні принципи психофармакотерапії. - С. 107
4.2. Особливості взаємодії окремих лікарських засобів. - С. 108
4.3. Побічні ефекти та ускладнення психофармакотерапії. - С. 114
4.4. Структурований огляд засобів психофармакотерапії. - С. 119
4.5. Новітня класифікація психофармакологічних препаратів Neuroscience-based Nomenclature (NbN). - С. 144
Додаток 1. Протокол застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади (форма № 066-2/о). - С. 157
Додаток 2. Журнал реєстрації застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади (форма № 066-3/о). - С. 159
Додаток 3. Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 066-3/о "Журнал реєстрації застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади". - С. 161
Додаток 4. Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 066-2/о "Протокол застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади". - С. 163
Додаток 5. Глосарій міжнародних непатентованих назв лікарських препаратів, які наведені в монографії та використовуються у світовій медицині, але станом на 01.08.2019 р. не зареєстровані у Державному реєстрі лікарських засобів України. - С. 165