Невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі

Невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III- IV рівнів акредитації / В. А. Левченко [та ін.] ; за ред. В. А. Левченко ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т. - Вид. 2-е, переробл. та допов. - Івано-Франківськ : Симфонія Форте, 2018. - 515 с. : іл. - Бібліогр.: с. 496-510.
Б-98421

Представлений посібник направлений на поліпшення організації і тактики надання догоспітальної невідкладної медичної допомоги в осередках надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. Сучасна універсальна система надання екстреної та невідкладної допомоги пораненим і хворим, включає організацію базових лікувальних невідкладних заходів для підтримки життя потерпілих безпосередньо на місці надзвичайної події. Для рятування життя поранених на догоспітальному етапі запропоновані нові організаційно-тактичні підходи, які започаткували новий напрямок допомоги пораненим в умовах бойових дій. У книзі детально описана тактика дій рятувальників на місці події - від первинного огляду потерпілих, оцінки стану тяжкості, надання екстренної та невідкладної медичної допомоги, до особливостей евакуації.

Зміст:
1. Догоспітальні види медичної допомоги, їх характеристика. - С. 6
1.1. Особливості дій військових медиків в осередках збройного конфлікту. - С. 11
1.2. Рівні медичної допомоги в умовах бойових дій. - С. 13
2. Основні принципи надання медичної допомоги в осередках надзвичайних ситуацій. - С. 14
3. Первинне і вторинне обстеження потерпілих, їх транспортування. - С. 18
4. Допомога на полі бою в секторі обстрілу (червона зона) і в зоні укриття (жовта зона). - С. 25
5. Синдроми вимкнення свідомості. - С. 27
6. Етапи вмирання. - С. 32
7. Серцево-легенева і церебральна реанімація. - С. 36
8. Відновлення прохідності дихальних шляхів. - С. 59
9. Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом. - С. 71
10. Особливості невідкладної медичної допомоги дітям . - С. 76
10.1. Базова серцево-легенева реанімація у дітей. - С. 77
10.2. Невідкладні заходи при обструкції верхніх дихальних шляхів. - С. 82
11. Базові принципи надання допомоги при травмах. - С. 85
12. Рани. - С. 90
12.1. Сторонній предмет у рані. - С. 92
12.2. Особливості вогнепальної рани. - С. 93
13. Кровотечі. - С. 99
13.1. Зовнішні кровотечі. - С. 100
13.2. Окремі види зовнішніх кровотеч. - С. 105
13.3. Внутрішні кровотечі. - С. 107
14. Геморагічний шок. - С. 110
15. Забій (забиття) м’яких тканин. - С. 120
16. Вивихи. - С. 121
17. Переломи кісток. - С. 122
17.1. Особливості вогнепальних переломів кісток кінцівок. - С. 123
17.2. Іммобілізація при переломах кісток верхньої кінцівки. - С. 125
17.3. Іммобілізація при переломах кісток нижньої кінцівки. - С. 126
18. Травматична ампутація кінцівки. - С. 127
19. Бойова травма щелепно-лицевої ділянки. - С. 131
20. Травми шиї. - С. 136
21. Черепно-мозкова травма. - С. 139
21.1. Клінічні форми закритої черепно-мозкової травми. - С. 141
21.2. ЧМТ з ушкодженням м’яких тканин і кісток черепа. - С. 151
21.3. Вогнепальна черепно-мозкова травма. - С. 155
22. Травми хребта і спинного мозку. - С. 162
23. Ушкодження грудної клітки і її органів. - С. 172
23.1.1 Забій м’яких тканин грудної стінки. - С. 173
23.1.2. Стиснення грудної клітки (травматична асфіксія). - С. 174
23.1.3. Перелом ребер. - С. 175
23.1.4. Перелом грудини. - С. 178
23.1.5. Перелом ключиці. - С. 178
23.2.1. Пневмоторакс. - С. 180
23.2.2. Напружений пневмоторакс. - С. 182
23.2.3. Спонтанний пневмоторакс. - С. 186
24. Ушкодження серця. - С. 189
24.1. Закриті ушкодження серця. - С. 189
24.2. Поранення серця. - С. 189
25. Ушкодження органів черевної порожнини. - С. 191
25.1. Закриті травми живота. - С. 192
25.2. Відкриті ушкодження живота. - С. 195
26. Ушкодження тазу й тазових органів. - С. 199
27. Травматичний шок. - С. 201
28. Політравма. - С. 210
29. Компресійно-роздавлена травма. - С. 223
30. Дія високих температур / 229
30.1. Тепловий удар. - С. 229
30.2. Термічні опіки. - С. 229
30.3. Опіки верхніх дихальних шляхів. - С. 236
31. Невідкладна медична допомога при хімічних опіках. - С. 238
32. Холодова травма. - С. 239
32.1. Переохолодження. - С. 239
32.2. Відмороження. - С. 242
33. Ураження електричним струмом. - С. 244
34. Утоплення. - С. 249
35. Критичні стани при патології внутрішніх органів. - С. 253
36. Синкопальний стан. - С. 254
37. Колапс. - С. 258
38. Раптова серцева смерть. - С. 260
39. Стабільна стенокардія напруження. - С. 267
40. Гострий коронарний синдром. - С. 269
40.1. Гострий коронарний синдром без підйому сегмента SТ. - С. 272
40.1.1. Нестабільна стенокардія. - С. 272
40.1.2. Інфаркт міокарда без підйому сегмента ST (не Q-ІМ). - С. 275
40.2. Гострий коронарний синдром із стійким підйомом сегмента ST (крупновогнищевий інфаркт міокарда). - С. 282
41. Гостра серцева недостатність. - С. 292
42. Кардіогенний шок. - С. 300
43. Аритмії. - С. 305
43.1. Фібриляція передсердь (миготлива аритмія). - С. 307
43.2. Тріпотіння передсердь. - С. 316
43.3. Пароксизмальна суправентрикулярна тахікардія. - С. 318
43.4. Шлуночкова пароксизмальна тахікардія. - С. 322
43.5. Фібриляція шлуночків. - С. 325
43.6. Синусова тахікардія. - С. 327
44. Гіпертонічний криз. - С. 329
45. Гострі порушення мозкового кровообігу (інсульт). - С. 335
46. Розшаровуюча аневризма. - С. 348
47. Тромбоемболія легеневої артерії. - С. 350
48. Коматозні стани. - С. 355
49. Судомний синдром. - С. 361
49.1. Епілепсія. - С. 362
49.2. Напад істерії. - С. 365
49.3. Вегето-судинні пароксизми. - С. 365
50. Бронхіальна астма. - С. 367
51. Невідкладні стани при цукровому діабеті. - С. 369
51.1. Діабетична кетоацидотична кома. - С. 370
51.2. Діабетична гіперосмолярна кома. - С. 372
51.3. Діабетична гіперлактацидемічна кома. - С. 375
51.4. Гіпоглікемічні стани. - С. 376
52. Тиреотоксичний криз. - С. 378
53. Гіпотиреоїдна кома. - С. 380
54. Гострі абдомінальні стани. - С. 381
54.1. Гострий апендицит. - С. 382
54.2. Перфоративна виразка. - С. 386
54.3. Гострий холецистит. - С. 388
54.4. Гостра непрохідність кишечника. - С. 391
54.5. Гострий панкреатит. - С. 396
54.6. Перитоніт. - С. 399
55. Ниркова колька. - С. 402
56. Пологи в екстремальних ситуаціях. - С. 404
56.1. Знеболення пологів. - С. 408
56.2. Передчасні пологи. - С. 410
56.3. Маткові кровотечі при вагітності і пологах. - С. 411
56.4. Загроза передчасних пологів. - С. 412
56.5. Гіпо- і атонічні кровотечі в ранньому післяпологовому періоді. - С. 413
57. Ураження окремими агресивними сполуками. - С. 421
57.1. Отруєння аміаком. - С. 422
57.2. Отруєння бензином. - С. 425
57.3. Отруєння дихлоретаном. - С. 426
57.4. Отруєння етиленгліколем. - С. 429
57.5. Отруєння зарином. - С. 430
57.6. Отруєння іпритом. - С. 437
57.7. Отруєння метанолом (метиловим спиртом). - С. 441
57.8. Отруєння оксидом вуглецю (чадним газом). - С. 443
57.9. Отруєння сірководнем. - С. 446
57.10. Отруєння тетраетилсвинцем. - С. 448
57.11. Отруєння фосгеном. - С. 450
57.12. Отруєння фосфорорганічними сполуками. - С. 452
57.13. Отруєння хлором. - С. 454
58. Отруєння етиловим спиртом. - С. 456
59. Наркоманії і токсикоманії. - С. 462
59.1. Опіоїдні наркотики. - С. 462
59.2. Кокаїн. - С. 463
59.3. Амфетаміни. - С. 463
59.4. Марихуана. - С. 464
59.5. Абстинентний синдром. - С. 465
59.6. Ураження токсикантами-інгалянтами. - С. 466
60. Анафілактичний шок. - С. 468
61. Психогенні розлади в осередках надзвичайних ситуацій. - С. 472
62. Психологічна підготовка рятувальників. - С. 483
63. Особливості транспортування потерпілих. - С. 490