Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб Ч.2

Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб: у двох частинах : навчальний посібник / Л. Н. Приступа [та ін.] ; за заг. ред. Л. Н. Приступа ; Сум. держ. ун-т МОН України. - Суми : СумДУ, 2017 - . Ч. 2 : Пульмонологія, нефрологія, алергологія, гематологія та гастроентерологія. - 2017. - 218 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 214-216.
Б-98069

У навчальному посібнику наведені критерії та алгоритми діагностики невідкладних станів у пульмонології, нефрології, алергології, гематології та гастроентерології з використанням клінічних даних, сучасних лабораторних та інструментальних методів дослідження. Наведено сучасні принципи та методи надання невідкладної допомоги, що базуються на даних доказової медицини. Навчальний посібник рекомендований для студентів закладів вищої медичної освіти ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів зі спеціальностей «Внутрішні хвороби» та «Загальна практика - сімейна медицина».
Зміст:
Розділ 4. Невідкладні стани в пульмонології. - С. 4
4.1. Загострення бронхіальної астми. - С. 4
4.2. Гострий респіраторний дистрес-синдром. - С. 14
4.3. Гостра дихальна недостатність. - С. 33
4.4. Тромбоемболія легеневої артерії. - С. 43
4.5. Негоспітальна пневмонія тяжкого перебігу. - С. 60
4.6. Госпітальна пневмонія тяжкого перебігу. - С. 71
4.7. Легеневі кровохаркання та кровотечі. - С. 89
4.8. Хронічне обструктивне захворювання легень. - С. 93
4.9. Спонтанний пневмоторакс. - С. 106
Розділ 5. Невідкладні стани в нефрології. - С. 113
5.1. Гостре ураження нирок. - С. 113
5.2. Ниркова коліка. - С. 125
Розділ 6. Невідкладні стани в алергології. - С. 130
6.1. Анафілактичний шок. - С. 130
6.2. Алергічна кропив’янка та набряк Квінке. - С. 135
Розділ 7. Невідкладні стани в гематології. - С. 145
7.1. Анемія тяжкого ступеня. - С. 145
7.2. Залізодефіцитна анемія. - С. 147
7.3. Апластична анемія. - С. 151
7.4. Мегалобластна анемія. - С. 156
7.5. Гемолітичні анемії. - С. 157
7.6. Агранулоцитоз. - С. 160
7.7. Синдром тривалого внутрішньосудинного згортання. - С. 170
Розділ 8. Невідкладні стани в гастроентерології. - С. 181
8.1. Абдомінальний біль. - С. 181
8.2. Гостра печінкова недостатність. - С. 194
8.3. Кровотечі стравохідні, шлункові та кишкові. Гіповолемічний шок. - С. 200