Неврологія

Особливості лікування атеротромботичного і кардіоемболічного підтипів ішемічного інсульту з застосуванням тромболітичної терапії / І. С. Зозуля, Ю. М. Мартинчук, Г. П. Пасічник . - Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. - 147 с. : табл., іл.
Б-98208
Зозуля, І. С.

У монографії висвітлено сучасний стан та перспективи лікування хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу по типу ішемії методом системного тромболізису. Вивчені за допомогою прикладної математичної статистики дані, які поглибили саме поняття "гострого церебрального інсульту", розширило деякі аспекти його патогенезу і перебігу, виявило особливості, що дозволяють пояснити складні патонейрофізіологічні процеси, що виникають при ішемічному інсульті.

Зміст:
Сучасний стан проблеми лікування хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу по типу ішемії методом системного тромболізису (огляд літератури). - С. 9
Клініко-неврологічна характеристика хворих півкульним ішемічним інсультом атеротромботичного і кардіоемболічного підтипів у гострому періоді. - С. 42
Загальна клініко-неврологічна характеристика пацієнтів І і II груп. - С. 42
Характеристика неврологічного дефіциту за шкалою NHSS у хворих І і II груп. - С. 45
Характеристика динаміки неврологічного дефіциту за шкалою NHSS і рівня порушення життєдіяльності за шкалою Ренкіна у хворих І і II груп на тлі лікування. - С. 48
Характеристика церебральної гемодинаміки у хворих в гострому періоді півкульного атеротромботичного і кардіоемболічного ішемічного інсульту. - С. 56
Характеристика церебральної гемодинаміки у хворих І групи в гострому періоді півкульного ішемічного інсульту. - С. 57
Характеристика церебральної гемодинаміки у хворих II групи в гострому періоді півкульного ішемічного інсульту. - С. 69
Порівняльна оцінка ранніх і віддалених результатів лікування хворих І і II груп. - С. 84