Невропатологія

Яковлева С. Д. Невропатологія / С. Д. Яковлева. - Херсон : Вишемирський В.С., 2019. - 278 с.
Б-99003
Яковлева С. Д.
Вишемирський В.С.
2019
278

Навчальний підручник містить теоретичну інформацію з анатомії, фізіології нервової системи, еволюційного розвитку мозку та синдроми ураження центральної та периферичної нервових систем. Представлено опис захворювань нервової системи. Коротко викладено історію розвитку невропатології, показано зв’язок невропатології і корекційної педагогіки. Практичний курс розроблений відповідно до навчальної дисципліни і відповідає теоретичному матеріалу. У допомогу студентам подано розділ самостійної роботи, тестові завдання для закріплення знань та довідкові матеріали.
Зміст:
Програма навчальної дисципліни. - С. 6
Тематика лекцій з курсу "Невропатологія". - С. 9
Лекційний курс. - С. 10
Тема 1. Предмет, мета та задачі невропатології. Історія розвитку невропатології. - С. 10
Тема 2. Онтогенетичний розвиток нервової системи. - С. 18
Тема 3. Фізіологія нервової системи. - С. 25
Тема 4. Фізіологічна анатомія спинного мозку. - С. 28
Тема 5. Периферична нервова система. - С. 31
Тема 6. Особливості рухових порушень в дітей з психофізичними порушеннями. - С. 36
Тема 7. Фізіологічна анатомія вегетативної нервової системи. - С. 43
Тема 8. Вищі коркові функції. - С. 48
Тема 9. Основні етапи нормального нервово-психічного розвитку дітей. - С. 58
Тема 10. Загальні уявлення про захворювання нервової системи. - С. 67
Тема 11. Хромосомні та вроджені захворювання з ураженням нервової системи. - С. 80
Тема 12. Інфекційні захворювання нервової системи. - С. 90
Тема 13. Захворювання периферичної нервової системи. - С. 104
Тема 14. Травми нервової системи. - С. 111
Тема 15. Епілепсія. Неврози. - С. 118
Тема 16. Мікроцефалія. Гідроцефалія. - С. 133
Тема 17. Неврологічні основи патології мовлення. - С. 137
Тема 18. Невропатологія і дефектологія. - С. 150
Практичний курс. - С. 157
Заняття № 1. Тема: Загальна будова нервової системи. Будова заднього та середнього мозку. - С. 157
Заняття № 2. Тема: Будова проміжного та кінцевого мозку. - С. 158
Заняття № 3. Тема: Лімбічна система мозку. Півкулі головного мозку. - С. 160
Заняття № 4-5. Тема: Фізіологічна анатомія спинного мозку. Рефлекторна сфера. - С. 161
Заняття № 6-7. Тема: Черепно-мозкові нерви. - С. 163
Заняття № 8. Тема: Вегетативна нервова система. - С. 164
Заняття № 9. Тема: Основні етапи нормального нервово-психічного розвитку дитини. - С. 165
Заняття № 10. Тема: Загальні уявлення про хвороби нервової системи. - С. 166
Заняття № 11. Тема: Хромосомні та вроджені захворювання з ураженням НС. - С. 168
Заняття № 12. Тема: Інфекційні захворювання НС. - С. 169
Заняття № 13. Тема: Захворювання периферичної НС та травми НС. - С. 171
Заняття № 14. Тема: Епілепсія. Неврози. - С. 172
Заняття № 15-16. Тема: Мікроцефалія. Гідроцефалія. Неврологічні основи патології мовлення. - С. 174
Заняття № 17. Тема: Невропатологія та дефектологія. (Заняття проводяться на базі інклюзивно-ресурсного центру). - С. 176
Додатки. - С. 178
Самостійна робота студентів. - С. 182
Будова й функціональне значення нервової системи. Спинний мозок. - С. 182
Анатомія спинного мозку. - С. 185
Довгастий мозок. Задній мозок. - С. 187
Анатомія головного мозку (середній та проміжний мозок). - С. 192
Анатомія головного мозку (кінцевий мозок, підкіркові ядра). - С. 194
Периферична нервова система, соматичний вегетативний відділи. - С. 199
Тести по загальній неврології. - С. 205
Рекомендована література. - С. 238
Контрольні питання для самостійної підготовки. - С. 243
Термінологічний словник. - С. 246
Довідкові матеріали. - С. 264