Новітні досягнення в аритмології

"Новітні досягнення в аритмології" для лікарів за спеціальностями "кардіологія", "внутрішні хвороби", "неврологія", "загальна практика - сімейна медицина" : збірник лекцій / авт.-уклад.: О. С. Сичов [та ін.]; за ред. О. С. Сичова ; Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска НАМН України [та ін.]. - Київ : Четверта хвиля, 2018. - 223 с. : табл., іл.
Б-97989

У збірнику лекцій з проблем діагностики та лікування порушень ритму і провідності серця викладені як основи аритмології, так і новітні досягнення  в цій сфері. У циклі лекцій можна ознайомитись з результатами клінічних досліджень інноваційних фармацевтичних засобів та високотехнологічних виробів медичного призначення, а також з висновками та резолюцією щорічної ради експертів, що містять доповнення до національних рекомендацій з лікування аритмій.

Зміст:

Сычёв, О. С. Антикоагулянтная терапия при фибрилляции предсердий / О. С. Сычёв. - С. 4

Сычёв, О. С. Контроль частоты сердечных сокращений и антиаритмическая терапия при фибрилляции предсердий / О. С. Сычёв. - С. 31

Ханюков, А. А. Аритмологический пациент с сопутствующей патологией / А. А. Ханюков. - С. 57

Сычёв, О. С. Неантиаритмические препараты с антиаритмической активностью / О. С. Сычёв. - С. 86

Иркин, О. И. Фибрилляция предсердий: обоснованные решения (разбор клинических случаев) / О. И. Иркин, Е. Н. Романова. - С. 127

Кожухов, С. М. Принципи діагностики, лікування та профілактики тромбоемболічних ускладнень / С. М. Кожухов. - С. 179

Лизогуб, С. В. Відбір хворих на інвазивне лікування аритмій серця / С. В. Лизогуб. - С. 201