Образцов Василь Парменович – видатний лікар-науковець світового рівня

Біобібліографічний покажчик. Видання Національної наукової медичної бібліотеки України.

Укладачі: Н. І. Мамедова, Л. Є. Корнілова, Київ, 2017

Біобібліографічний покажчик “Образцов Василь Парменович – видатний лікар-науковець світового рівня” продовжує серію покажчиків “Товариство київських лікарів в особах”. До видання ввійшли бібліографічні описи друкованих праць вченого періоду 1880–1950 рр., матеріали про його життя та діяльність.

Видання адресовано фахівцям медичної галузі та всім, хто цікавиться питаннями історії медичної науки, освіти.

Читати