Obrzęki i duszność : Przewodnienie u pacjenta kardionefrologicznego

Obrzęki i duszność : Przewodnienie u pacjenta kardionefrologicznego / pod red. A. Adamskiej-Wełnickiej, [et al.] ; dar. J. Jarzyna. - Warszawa : Medical Education Sp. z o.o., 2017. - Piśm. po rozdz.
L5363

Перевод заглавия: Набряки та задишка: Затримка рідини у пацієнта з кардіоренальним синдромом.
Набряки та задишка є найважливішими клінічними наслідкамизатримки рідини, частим наслідком серцево-судинних захворювань та ниркової недостатності. Швидкий та точний діагноз причин цієї критичної ситуації дозволяє здійснити цілеспрямоване лікування. Ця книга допомагає лікарям приймати правильні лікувальні рішення. Група авторів - практиків провідних клінік Польщі розробила посібник для широкого колалікарів-практиків, у тому числі тих, які спеціалізується на внутрішніх захворюваннях, нефрології та кардіології. Монографія наочно та лаконічно представляє патофізіологічні проблеми, діагностичні тести, диференціальний діагноз та сучасні принципи лікування для пацієнтів, які страждають на затримку рідини. Автори діляться власним клінічним досвідом, що значно підвищує цінність даного посібника.
Зміст:
Część I. Zagadnienia patofizjologiczne. - С. 11
Wojno, O. 1. Patofizjologiczne mechanizmy obrzęków / O. Wojno, L. Puchalska, A. Cudnoch-Jędrzejewska. - С. 13
Kowara, M. 2. Patofizjologiczne mechanizmy dusznosci / M. Kowara, L. Puchalska, A. Cudnoch-Jędrzejewska. - С. 23
Część II. Badania dodatkowe. - С. 31
Wełnicki, M. 1. Interpretacja zaburzeń wodno-elektrolitowych / M. Wełnicki, A. Adamska-Welnicka. - С. 33
Wełnicki, M. 2. Interpretacja gazometrii krwi tętniczej / M. Wełnicki, A. Adamska-Welnicka. - С. 41
Szaro, P. 3. Badania radiologiczne (RTG,TK, MRI) / P. Szaro. - С. 51
Lipczyńska, M. 4. Echokardiografia przezklatkowa / M. Lipczyńska. - С. 67
Buda, N. 5. Przezklatkowa ultrasonografia płuc / N. Buda. - С. 75
Krzesiński, P. 6. Kardiografia impedancyjna w diagnostyce przewodnienia / P. Krzesiński. - С. 85
Adamska-Wełnicka, A. 7. Bioimpedancja elektryczna w diagnostyce przewodnienia / A. Adamska-Wełnicka. - С. 91
Część III. Diagnostyka różnicowa – wybrane sytuacje kliniczne. - С. 95
Lubas, A. 1. Obrzęki i duszność w chorobach nerek / A. Lubas, M. Wełnicki. - С. 97
Mosakowska, M. 2. Obrzęki i duszność u pacjentów dializowanych / M. Mosakowska, D. Sliż. - С. 107
Adamska-Wełnicka, A. 3. Niewydolność serca / A. Adamska-Wełnicka, W. B. Duda-Król. - С. 115
Wełnicki, M. 4. Choroba niedokrwienna serca / M. Wełnicki, A. Mamcarz, S. Niemczyk. - С. 127
Duda-Król, W. B. 5. Zatorowość płucna / W. B. Duda-Król, A. Lubas. - С. 135
Sliż, D. 6. Wybrane zaburzenia rytmu serca / D. Sliż, M. Mosakowska. - С. 147
Część IV. Leczenie. - С. 157
Adamska-Wełnicka, A. 1. Leczenie diuretyczne / A. Adamska-Wełnicka, A. Lubas, A. Mamcarz. - С. 159
Wełnicki, M. 2. Ultrafiltracja i dializoterapia / M. Wełnicki, S. Niemczyk. - С. 171