Олександр Олексійович Шалімов. Миттєвості життєвого шляху

Олександр Олексійович Шалімов. Миттєвості життєвого шляху / П. І. Червяк [та ін.] ; за заг. ред. П. І. Червяк ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, Нац. наук. мед. б-ка України. - Київ : Просвіта, 2018. - 192 с. : іл.
В-9751

Видання висвітлює життєвий шлях О. О. Шалімова - видатного українського хірурга, який здійснив значний внесок у розвиток української та світової хірургії. Матеріали згруповані відповідно до періодів життя та діяльності О. О. Шалімова. У покажчику представлені монографії, методичні матеріали, патенти й авторські свідоцтва Олександра Олексійовича, розміщені за роками, а в рамках року за алфавітом. Також наведено перелік дисертаційних робіт, виконаних учнями О. О. Шалімова. При підготовці видання використані фонди Меморіального кабінету О. О. Шалімова, Національної наукової медичної бібліотеки України та матеріали з Центрального державного кінофотоархіву України імені Г. М. Пшеничного й особистих архівів сподвижників та учнів О. О. Шалімова. Видання адресовано фахівцям медичної галузі та всім, хто цікавиться питаннями історії медицини.