Онкологія

Інтенсивна терапія в комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози / М.В. Красносельський, Є.М. Крутько, М.В. Шульга; за ред. М. В. Красносельського ; Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України. - Харків : Планета-Прінт, 2018. - 110 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 94-110.
Б-98201
Красносельський, М. В.

Монографія призначена для поглибленого вивчення інтенсивної терапії та окисно-відновного метаболізму при комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози. На підставі міжнародних рекомендацій відображені епідеміологія, етіологія, патогенез, клінічна картина, діагностика й інтенсивна терапія окисно-відновного метаболізму. Особливе місце займають питання інтенсивної терапії та діагностики окисно-відновного метаболізму з урахуванням сучасних підходів. Подано детальну інформацію щодо застосування схем діагностики й інтенсивної терапії. Рекомендовано анестезіологам, хірургам, лікарям-інтернам, студентам вищих медичних закладів освіти.

Зміст:
Розділ 1. Сучасні аспекти інтенсивної терапії у комплексному лікуванні пацієнтів з раком грудної залози та хірургічним втручанням (огляд літератури). - С. 6
1.1. Основні напрямки лікування раку молочної залози, підхід до корекції змін окисно-відновної системи. - С. 6
1.2. Стан антиоксидантної системи при формуванні патологічного процесу чи ракової трансформації клітини. - С. 13
1.3. Періопераційна корекція та інтраопераційна інтенсивна терапія порушень окиснювального гомеостазу у пацієнтів з раком грудної залози та хірургічним втручанням. - С. 18
Розділ 2. Особливості корекції окиснювального гомеостазу в системі періопераційної інтенсивної терапії: ферментативно-метаболічні особливості хворих на рак грудної залози. - С. 27
Розділ 3. Інтенсивна періопераційна терапія хворих на рак грудної залози: стан окисної модифікації білків плазми як індикатор ефективності антиоксидантної протекції. - С. 37
Розділ 4. Інтенсивна терапія: періопераційна корекція енергетичного забезпечення окиснювального гомеостазу хворих на рак грудної залози. - С. 49
Розділ 5. Клінічні, психологічні та психосоціальні показники в динаміці комплексного лікування раку грудної залози з хірургічним втручанням у вигляді квадрантектомії грудної залози з лімфодисекцією. - С. 59
Розділ 6. Логіко-статистичне обґрунтування системи моніторингу окиснювального гомеостазу та його періопераційної корекції у хворих на рак грудної залози з хірургічним втручанням у вигляді квадрантектомії грудної залози з лімфодисекцією. - С. 66