Оптимізація діяльності державної служби медицини катастроф

Оптимізація діяльності державної служби медицини катастроф : керівництво / В. П. Печиборщ, П. Б. Волянський, В. М. Якимець [та ін.]. - Київ : Чалчинська Н.В., 2019. - Т. 2. - 369 с.
Б-99394
Чалчинська Н.В.
2019
369

У ІІ томі знайшли своє відображення особливості організації ліквідації наслідків НС воєнного характеру із застосуванням зброї масового знищення під час збройних конфліктів та застосування означених засобів в терористичних актах. Відображені особливості в процесі аварій та вибухів на шахтах та арсеналах і базах ракетно-артилерійського озброєння.Приділена увага висвітленю особливостей організації медичної допомоги населенню під час виникнення інфекційних та особливо небезпечних інфекційних захворювань.
Зміст:
Вступ. - С. 10
Глава VIII. Медичний захист населення та порядок надання медичної допомоги ураженим при вибухах . - С. 16
1. Характеристика надзвичайних ситуацій вибухо- і пожежо-небезпечниго характеру. - С. 16
2. Медико-тактична характеристика вибухів. - С. 22
3. Порядок надання медичної допомоги при вибухах. - С. 23
4. Аварії на шахтах. - С. 24
4.1. Основні завдання медичної служби. - С. 27
4.2. Система надання медичної допомоги постраждалим. - С. 27
IX. Медичний захист населення при ліквідації наслідків терористичних актів. - С. 29
1. Медико-тактична характеристика терористичних актів із застосуванням вибухових пристроїв та звичайних засобів ураження. - С. 29
1.1. Ступінь ураження населення. - С. 29
1.2. Засоби ведення терористичної діяльності та особливості їх застосування. - С. 30
1.3. Характер об'єкта, на якому здійснено терористичний акт. - С. 32
1.4. Лікувально-евакуаційна характеристика уражених. Санітарні втрати і їх характеристика. - С. 32
1.5. Потреби та можливості місцевих, регіональних ЗОЗ з наданням медичної допомоги ураженим. - С. 33
1.6. Потреби і можливості охорони здоров'я місцевого та регіонального рівнів з медичної евакуації уражених. - С. 34
1.7. Особливості організації та виконання загального комплексу заходів щодо ліквідації наслідків терактів. - С. 35
2. Особливості організації медичної допомоги постраждалим при терористичних актах. - С. 36
3. Хімічний тероризм. - С. 37
3.1. Оцінка медико-санітарних наслідків терористичних актів. - С. 38
3.2. Медичний захист населення та порядок надання медичної допомоги ураженим при ліквідації наслідків терористичних актів із застосуванням радіоактивних речовин. - С. 44
Глава Х. Медичний захист населення та порядок надання медичної допомоги ураженим при ліквідації наслідків у збройних конфліктах. - С. 54
1. Аналіз недоліків в організації медичного забезпечення військ, що мають суттєвий вплив на величину та структуру санітарних втрат в ході ведення антитерористичної операції. - С. 54
1.1. Кадри. - С. 55
1.2. Щодо забезпечення медичним майном. - С. 57
1.3. Забезпеченість броньованими транспортними засобами для медичної евакуації поранених з поля бою. - С. 58
1.4. Величина безповоротних та санітарних втрат особового складу Збройних Сил України та інших військових формувань. - С. 59
1.5. Структура бойових санітарних втрат військовослужбовців Збройних Сил України за анатомічною локалізацією. - С. 60
1.6. Можливості медичних підрозділів. - С. 62
1.7. Висновки. - С. 63
2. Медико-тактична характеристика збройних конфліктів, лікувально-евакуаційна характеристика постраждалих. - С. 68
1.1. Умови діяльності. - С. 70
1.2. Особливості медичного забезпечення під час бойових дій і ефективності заходів щодо встановлення конституційного порядку у звільнених районах. - С. 71
1.3. Санітарні втрати і їх характеристика. - С. 71
2.2. Умови діяльності ДСМК та організації взаємодії. - С. 85
2.3. Принципи цивільно-військового співробітництва як складова адекватного реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру. - С. 88
3. Організація надання медичної допомоги постраждалим і населенню при збройних конфліктах. - С. 104
3.1. Порядок надання медичної допомоги вимушеним переселенцям. - С. 104
4. Організація надання медичної допомоги населенню у зоні збройного конфлікту та на території, контрольованій державними органами влади. - С. 109
4.1. Потоки постраждалих. - С. 111
4.2. План медичного забезпечення. - С. 112
5. Робота органів управління охорони здоров'я, ЗОЗ та формувань ЕМД та МК у підготовчий період. - С. 115
5.1. Ешелонування. - С. 116
6. Робота органів управління охороною здоров'я, ЗОЗ та формувань під час збройного конфлікту. - С. 119
7. Медичний захист населення та порядок надання медичної допомоги населенню, відселеному із зони (району) надзвичайної ситуації. - С. 120
7.1. Підготовка до надання медичної допомоги евакуйованому населенню. - С. 120
8. Принципи медичного захисту при застосуванні бактеріологічних засобів. - С. 122
8.1. Актуальність питання. - С. 123
8.2. Алгоритм дій в процесі виявлення, індикації та ліквідації наслідків НС. - С. 126
8.3. Проблеми, які виникають під час лікування. - С. 130
8.4. Гемарогічні лихоманки. - С. 133
8.5. Властивості біологічної зброї. - С. 137
8.6. Висновки. - С. 138
8.7. Перспективи подальших досліджень. - С. 139
Глава ХІ. Організація психіатричної допомоги ураженим та постраждалим у надзвичайних ситуаціях. - С. 142
1. Основні завдання психіатричної допомоги. - С. 143
2. Психолого-психіатрична розвідка. - С. 144
3. Домедична допомога надається рятувальникам. - С. 145
4. Спеціалізована медична (психолого-психіатрична) допомога. - С. 145
5. Режимно-обмежувальні заходи. - С. 159
5.1. Карантин та організація режимно-обмежувальних заходів при ньому. - С. 159
5.2. Обсервація та організація режимно- обмежувальних заходів при ній. - С. 160
5.3. Перелік особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб. - С. 161
6. Організація боротьби з інфекційними захворюваннями в умовах надзвичайної ситуації. - С. 162
6.1. Основні завдання. - С. 163
6.2. Сили і засоби. - С. 163
6.3. Особливості надання санітарної допомоги при спалахах особливо небезпечних інфекцій. - С. 168
Глава XIV. Функціональна підсистема МОЗ України з надзвичайних ситуацій, її організація і функціонування по періодах готовності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. - С. 174
1. Основні положення. - С. 174
2. Функції функціональної підсистеми. - С. 175
3. Режими реагування. - С. 175
4. Функціональна підсистема МОЗ України та організація її діяльності. - С. 175
5. Організація планування медико-санітарного забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях. - С. 177
Глава XV. Організація забезпечення медичним майном. - С. 186
1. Основні завдання. - С. 186
2. Організація постачання медичними виробами. - С. 187
3. Резерви медичного майна. - С. 188
4. Медичне майно для забезпечення потреб служби медицини катастроф у НС і його освіження. - С. 189
5. Організація обігу наркотичних та психотропних речовин. - С. 192
6. Облік медичного майна. - С. 194
Глава XVI. Реабілітація ветеранів - учасників АТО та ООС. - С. 195
1. Аналіз стану організації реабілітації учасників бойових дій. - С. 195
2. Досвід війн. - С. 195
3. Проблеми в Україні. - С. 197
4. Форми психосоціальної реабілітації. - С. 200
4.1. Медико-психологічна реабілітація. - С. 200
5. Система медико-психологічної реабілітації. - С. 201
5.1. Превентивна реабілітація. - С. 201
5.2. Клінічна (медична або лікувальна) реабілітація. - С. 201
5.3. Функціональна (фізична) реабілітація. - С. 201
5.4. Соціально-психологічна реабілітація. - С. 201
6. Заходи медико-психологічної реабілітації. - С. 201
7. Проблеми психологічної реабілітації воїнів ООС. - С. 203
8. Реалізація завдань. - С. 204
9. Проблеми учасників бойових дій. - С. 208
10. Досвід зарубіжних країн. - С. 210
11. Прикінцеві положення. - С. 211
Додатки:
1. Порядок атестації формувань та працівників служби медицини катастроф щодо відповідності фахового рівня підготовки та стану здоров'я для надання екстреної медичної допомоги постраждалим безпосередньо в зоні надзвичайної ситуації. - С. 220
2. Основні підрозділи медичного захисту населення в єдиній державній системі цивільного захисту. - С. 239
3. До Положення про бригаду постійної готовності. - С. 242
4. Табель оснащения мобільного госпіталю ДС НСУ. - С. 304
5. Принципи медичного сортування при масових людських втратах в умовах бойових дій. - С. 323
Пропозиції щодо створення в складі ТЦЕМД та МК Управління МК. - С. 361
7. Положення при Координаційну раду МОЗ України з питань екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. - С. 365