Оптимізація диспансерного нагляду за онкологічними хворими з огляду ризику появи других раків

Оптимізація диспансерного нагляду за онкологічними хворими з огляду ризику появи других раків : методичні рекомендації / Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України ; уклад.: Васильєв Л. Я. [та ін.]. - Харків : [б.в.], 2017. - 17 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 17.
Б-97872

У методичних рекомендаціях розглянуто особливості появи несприятливих наслідків протипухлинного лікування на підставі статистичного аналізу електронного масиву мультинозологічних катамнестичних даних онкологічних хворих та за допомогою методики актуаріальних розрахунків.
Зміст:
Вступ. - С. 3
1. Основна частина. - С. 5
1.1 Аналіз часових піків ризику появи других раків за даними катамнезу. - С. 5
1.2 Аналіз часових піків ризику появи метастатичних пухлин за даними катамнезу. - С. 7
1.3 Оцінювання методами математичної статистики можливого впливу протипухлинних методів лікування на появу других пухлин. - С. 9
2. Практичні рекомендації до скринінгу хворих, що проходили лікування в стаціонарі з приводу злоякісних новоутворів. - С. 14
Висновки. - С. 16