Оптимізація комплексного лікування сарком матки шляхом визначення рівнів злоякісності пухлин

Оптимізація комплексного лікування сарком матки шляхом визначення рівнів злоякісності пухлин : методичні рекомендації / Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи ; уклад.: Сухіна О. М. [та ін.]. - Харків : [б.в.], 2017. - 17 с. - Бібліогр.: с. 17.
Б-97873

У методичних рекомендаціях представлено сучасні підходи до проведення ад'ювантної терапії сарком матки з урахуванням рівня злоякісності пухлини. Перспективним вважається вивчення рівнів злоякісності сарком матки за даними експресії прогностичних біомаркерів для індивідуалізації антибластомної терапії.
Зміст:
Вступ. - С. 3
1. Обгрунтування новизни та доцільності визначення індивідуальних рівнів злоякісності сарком матки. - С. 5
2. Молекулярно-біологічні особливості сарком матки . - С. 6
3. Показання та протипоказання до застосування ад’ювантної терапії (гормонотерапії, променевої терапії, хіміотерапії). - С. 11
4. Ефективність антибластомної терапії у хворих на саркоми матки. - С. 12
Висновки. - С. 16