Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних лікарів та соціальних працівників у процесі надання соціально-медичних послуг групам підвищенного ризику інфікування ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ

Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних лікарів та соціальних працівників у процесі надання соціально-медичних послуг групам підвищенного ризику інфікування ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ : методичні рекомендації / Л. Ф. Матюха [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика,Укр. центр наук. мед. інформації та патент. - ліценз. роботи. - Київ : [б. и.], 2017. - 40 с. : іл. - Бібліогр.: с. 39-40.
Б-97476

Зміст:
1. Специфіка представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, туберкульозом, гепатитами та людей, які живуть з ВІЛ. - С. 8
2. Міждисциплінарна співпраця сімейного лікаря з фахівцями організацій, що надають соціально-медичні послуги представникам груп підвищеного ризику. - С. 11
3. Роль сімейних лікарів у наданні допомоги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, ТБ, гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ. - С. 16
4. Особливості надання соціальними працівниками комунальних та недержавних організацій соціально-медичних послуг представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, ТБ, гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ. - С. 31
5. Тендерний підхід щодо надання соціально-медичних послуг представникам груп підвищеного ризику та людям, які живуть з ВІЛ. - С. 35