Організатору охорони здоров’я

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України - 95 років сумлінного служіння істині = Hon. prof. M.S.Bokarius Kharkiv research institute of forensic examinations of the Ministry of justice of Ukraine - 95 years of conscientious serving the truth / за наук. ред. О.М. Клюєва ; авт.-уклад. О. М. Клюєв [та ін.]. - Харків : Золоті сторінки , 2018. - 190 с. : іл.
Г-1333

Видання присвячене 95-річчю Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України. Викладено загальну характеристику історичного розвитку й сучасної діяльності інституту. Подано інформацію щодо становлення та сьогодення установи (1923-2018 рр.), вдосконалення судово-експертної діяльності науковими працями співробітників та поширення напрямів експертних досліджень.

Зміст:
Керівництво інституту. - С. 5
Історія інституту (1923-2018). - С. 17
Хроніка подій. - С. 120
Вчена рада. - С. 127
Підрозділи інституту. - С. 131
Лабораторія почеркознавчих, лінгвістичних, психологічних та мистецтвознавчих досліджень. - С. 133
Лабораторія криміналістичних досліджень. - С. 136
Лабораторія інженерно-транспортних досліджень. - С. 143
Лабораторія інженерно-технічних, екологічних та військових досліджень. - С. 146
Лабораторія економічних досліджень. - С. 152
Лабораторія товарознавчих досліджень та досліджень об'єктів інтелектуальної власності. - С. 154
Лабораторія будівельно-технічних досліджень. - С. 157
Лабораторія комп'ютерно-технічних, телекомунікаційних досліджень та досліджень відео-, звукозапису. - С. 160
Лабораторія теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності. - С. 163
Відділ організації інформаційно-аналітичного забезпечення судово-експертної діяльності, сертифікації та контролю якості досліджень. - С. 171
Відділ аспірантури. - С. 173
Полтавське відділення. - С. 176
Сумське відділення. - С. 178
Експлуатаційно-технічний відділ (канцелярія). - С. 180
Відділ кадрів. - С. 182
Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності. - С. 183
Господарський відділ. - С. 185
Профспілковий комітет. - С. 187