Організація та економіка фармації

Організація та економіка фармації : національний підручник для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України / А. С. Немченко [та ін.] ; за ред. А. С. Немченко ; Нац. фармац. ун-т. - Харків : НФаУ: Золоті сторінки, 2017 - . - (Національний підручник). Ч. 3 : Основи економіки фармації. - 2017. - 271 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці розд. - Дод.: с. 243-271
Б-98122

Розглядаються основні положення економіки аптечних закладів як суб’єктів господарювання: економічний аналіз і планування, ціноутворення, оподаткування тощо. Рекомендовано студентам вищих фармацевтичних (медичних) навчальних закладів, а також може бути корисним працівникам практичної фармації.

Зміст:
Розділ 1. Основи фармацевтичної економіки: принципи, механізми та методи. - С. 9
1.1. Роль і місце фармацевтичної економіки у системі наукового знання. - С. 9
1.2. Методологічні положення фармацевтичної економіки. - С. 13
1.3. Основні показники торгово-фінансової діяльності аптеки. - С. 16
Розділ 2. Основи економічного аналізу та планування. - С. 33
2.1. Теоретичні основи економічного аналізу. - С. 33
2.2. Організація та проведення економічного аналізу. - С. 36
2.3. Місце та роль планування у структурі управління. - С. 40
2.4. Методологія планування. - С. 43
2.5. Бізнес-план: призначення, структура, зміст. Етапи бізнес-планування. - С. 45
2.6. Бюджетування: основні принципи та методи. Види бюджетів. - С. 46
Розділ 3. Аналіз та планування торгово-фінансової діяльності аптек (практичні аспекти). - С. 53
3.1. Аналіз та планування товарообігу. - С. 53
3.2. Аналіз та планування товарних запасів. - С. 59
3.3. Аналіз та планування рецептури. - С. 63
3.4. Торговельні накладення як об’єкт економічного аналізу. - С. 65
3.5. Економічний аналіз та планування витрат. - С. 66
3.6. Аналіз та планування результатів фінансової діяльності. - С. 68
3.7. Аналіз беззбитковості. - С. 69
Розділ 4. Основні принципи і методи формування системи цін на лікарські засоби. - С. 76
4.1. Теоретичні основи ціноутворення. - С. 76
4.2. Функції ціни. - С. 79
4.3. Види цін. - С. 81
4.4. Оптово-відпускні та роздрібні ціни на лікарські препарати. Роздрібні ціни і тарифи на екстемпоральні лікарські засоби. - С. 89
4.5. Аналіз підходів до ціноутворення на ліки в країнах ЄС. - С. 92
4.6. Референтне ціноутворення на лікарські засоби. - С. 98
4.7. Державне регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення в Україні. - С. 102
Розділ 5. Оподаткування аптечних закладів. - С. 110
5.1. Податкова система України. - С. 110
5.2. Сутність і види податків і зборів. - С. 114
5.3. Порядок оподаткування прибутку аптечних закладів. - С. 118
5.4. Характеристика податку на додану вартість. - С. 122
Розділ 6. Фінансово-кредитна система в умовах ринкової економіки. Кредитування аптечних закладів. - С. 129
6.1. Грошово-кредитне регулювання економіки. - С. 129
6.2. Фінансово-кредитна система держави. - С. 131
6.3. Банківська система України. - С. 133
6.4. Сутність і види банківського кредиту. - С. 134
6.5. Основні засади кредитування аптек (фармацевтичних фірм). - С. 138
Розділ 7. Аудиторський контроль: сутність, призначення. Організація проведення аудиторської перевірки. - С. 148
7.1. Сутність та предмет аудиту. - С. 148
7.2. Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні. - С. 154
7.3. Методика проведення аудиту. - С. 157
7.4. Документування аудиторської перевірки. - С. 162
Розділ 8. Аналіз фінансового стану підприємства на базі даних фінансової звітності. - С. 167
8.1. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства. - С. 167
8.2. Оцінка майнового стану. - С. 169
8.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства. - С. 172
8.4. Аналіз ліквідності балансу. - С. 174
8.5. Аналіз ділової активності. - С. 177
8.6. Аналіз рентабельності підприємств фармацевтичної галузі. - С. 180
8.7. Методика підготовки аналітичного висновку і звіту. - С. 182
Розділ 9. Фармацевтичне забезпечення населення в умовах медичного страхування. - С. 186
9.1. Організаційні принципи медичного страхування. - С. 186
9.2. Основні типи моделей медичного страхування. - С. 191
9.3. Аналіз досвіду функціонування медичногострахування за кордоном. - С. 197
9.4. Проблеми і перспективи становлення системи медичного страхування в Україні. - С. 204