Організація виявлення та діагностики позагрудного туберкульозу у дітей

Організація виявлення та діагностики позагрудного туберкульозу у дітей : навчальний посібник / Л. І. Миколишин , З. І. Піскур ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львів : ЛНМУ, 2017. - 106 с., дод. с. 97-106. - Бібліогр.: с. 104-106.
Б-97614
Миколишин , Л. І.

Посібник містить основні клінічні форми позагрудного туберкульозу. У стислій формі наведені відомості про патогенез, клінічні ознаки, диференціальну діагностику вказаної патології. Наведено методику організації виявлення і діагностики позагрудного туберкульозу у дітей на різних рівнях надання медичної допомоги. Чітко сформовані діагностичні критерії встановлення діагнозу.
Зміст:
Розділ 1. Загальна характеристика основних протитуберкульозних заходів серед дітей. - С. 9
1.1. Виявлення туберкульозу у дітей. - С. 10
1.2. Протитуберкульозні заходи серед здорових дітей. - С. 11
1.3. Протитуберкульозні заходи серед дітей груп ризику, що знаходяться на диспансерному обліку у закладах загальної мережі. - С. 14
1.4. Контингенти дітей, що підлягають обліку в протитуберкульозному диспансері. - С. 17
Розділ 2. Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів. - С. 19
2.1. Етіопатогенез туберкульозу периферичних лімфатичних вузлів. - С. 19
2.2. Клінічні форми та симптоматика. - С. 20
2.3. Алгоритми виявлення і діагностики туберкульозу периферичних лімфатичних вузлів у неспеціалізованих закладах загальної мережі та у спеціалізованих протитуберкульозних закладах. - С. 21
2.4. Диференційна діагностика туберкульозу периферичних лімфатичних вузлів. - С. 22
2.5. Критерії діагностики туберкульозу периферичних лімфатичних вузлів. - С. 25
Розділ 3. Туберкульоз мозкових оболонок і ЦНС. - С. 26
3.1. Етіопатогенез туберкульозу мозкових оболонок і ЦНС. - С. 26
3.2. Характеристика перебігу туберкульозу мозкових оболонок і ЦНС та його клінічні форми. - С. 27
3.3. Особливості перебігу туберкульозного менінгіту у дітей раннього віку. - С. 30
3.4. Причини несвоєчасної діагностики хвороби. - С. 31
3.5. Алгоритми виявлення і діагностики туберкульозу мозкових оболонок і ЦНС у неспеціалізованих закладах загальної мережі та у спеціалізованих протитуберкульозних закладах. - С. 32
3.6. Диференційна діагностика туберкульозного менінгіту. - С. 33
3.7. Критерії діагностики туберкульозу мозкових оболонок і ЦНС. - С. 38
Розділ 4. Туберкульоз кісток і суглобів. - С. 40
4.1. Відмінні особливості хвороби у дітей від дорослих. - С. 40
4.2. Клінічні форми та симптоматика. - С. 40
4.3. Основні рентгенологічні ознаки туберкульозного ураження кістки, суглоба і хребта та особливості кістково-суглобового туберкульозу у дітей раннього віку. - С. 42
4.4. Алгоритми виявлення і діагностики туберкульозу кісток і суглобів у неспеціалізованих закладах загальної мережі та у спеціалізованих протитуберкульозних закладах. - С. 43
4.5. Диференційна діагностика кістково-суглобового туберкульозу. - С. 44
4.6. Критерії діагностики туберкульозу кісток і суглобів. - С. 45
Розділ 5. Туберкульоз очей. - С. 46
5.1. Етіопатогенез туберкульозу очей. - С. 46
5.2. Клінічні форми туберкульозу очей та їх особливості. - С. 46
5.3. Алгоритми виявлення і діагностики туберкульозу очей у неспеціалізованих закладах загальної мережі та у спеціалізованих протитуберкульозних закладах. - С. 50
5.4. Критерії діагностики туберкульозу очей. - С. 52
Розділ 6. Туберкульоз шкіри. - С. 53
6.1. Етіопатогенез хвороби. - С. 53
6.2. Клінічні форми туберкульозу шкіри та їх особливості. - С. 53
6.3. Алгоритми виявлення і діагностики туберкульозу шкіри у неспеціалізованих закладах загальної мережі та у спеціалізованих протитуберкульозних закладах. - С. 58
6.4. Критерії діагностики клінічних форм туберкульозу шкіри. - С. 59
Розділ 7. Туберкульоз нирок. - С. 62
7.1. Етіопатогенез та клінічні форми туберкульозу нирок. - С. 62
7.2. Алгоритми виявлення і діагностики туберкульозу нирок у неспеціалізованих закладах загальної мережі та у спеціалізованих протитуберкульозних закладах. - С. 64
7.3. Диференційна діагностика хвороби. - С. 65
7.4. Критерії діагностики туберкульозу нирок. - С. 66
Розділ 8. Туберкульоз кишок, очеревини і лімфатичних вузлів брижі. - С. 68
8.1. Туберкульоз кишок, етіопатогенез, клінічні форми та симптоматика. - С. 68
8.2. Туберкульоз очеревини, етіопатогенез, клінічні форми та характерні ознаки. - С. 70
8.3. Туберкульоз лімфатичних вузлів брижі, клінічні форми та основні симптоми. - С. 71
8.4. Алгоритми виявлення і діагностики туберкульозу кишок, очеревини і лімфатичних вузлів брижі у неспеціалізованих закладах загальної мережі та у спеціалізованих протитуберкульозних закладах. - С. 73
8.5. Диференційна діагностика туберкульозу кишок, очеревини і лімфатичних вузлів брижі. - С. 74
8.6. Критерії діагностики туберкульозу кишок, очеревини і лімфатичних вузлів брижі. - С. 76
Розділ 9. Туберкульоз кісток черепа, щелепно-лицевої ділянки і гортані. - С. 79
9.1. Туберкульоз носа, навколоносових пазух, порожнини рота, туберкульозний глосит, симптоматика. - С. 79
9.2. Туберкульоз глотки, язичка, дужок, мигдаликів, лунки зуба, етіопатогенез, клінічні форми туберкульозу глотки. - С. 81
9.3. Туберкульоз кісток щелепи, перебіг і симптоматика. - С. 83
9.4. Туберкульоз середнього та внутрішнього вуха, етіопатогенез, клінічні ознаки. - С. 84
9.5. Туберкульоз сосковидного відростка, скроневої кістки, гортані, перебіг та клінічна симптоматика. - С. 87
9.6. Диференційна діагностика туберкульозу гортані. - С. 89
9.7. Алгоритми виявлення і діагностики туберкульозу кісток черепа, щелепно-лицевої ділянки і гортані, у неспеціалізованих закладах загальної мережі та у спеціалізованих протитуберкульозних закладах. - С. 89
9.8. Критерії діагностики туберкульозу кісток черепа, щелепно-лицевої ділянки і гортані. - С. 92
Розділ 10. Критерії діагностики позагрудного туберкульозу у дітей. - С. 94
Додаток 1. Алгоритм виявлення і діагностики позагрудного туберкульозу на різних рівнях надання медичної допомоги. - С. 96
Додаток 2. Квантифероновий тест - діагностика туберкульозу. - С. 97
Додаток 3. Діаскінтест: інструкція по застосуванню. - С. 99
Додаток 4. Порівняння тестів для діагностики туберкульозної інфекції. - С. 102