Організвтору охорони здоров’я

Екологічні загрози здоров'ю населення в урбанізованих регіонах / М. П. Гребняк, Р. А. Федорченко. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. - 167 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 154-167.
Б-98041
Гребняк, М. П.

У монографії узагальнені результати досліджень екологічних чинників у техногенно зміненому довкіллі, подані матеріали сучасного стану атмосферного повітря, води, грунту, сировини в урбанізованих регіонах. Проаналізована проблема впливу техногенних забруднень на навколишнє середовище, доказані особливості шкідливого впливу екотоксикантів на стан здоров'я населення в залежності від якісних та кількісних пераметрів чинників ризику.

Зміст:
Розділ 1. Екологічні проблеми, зумовлені урбанізацією. - С. 8
Розділ 2. Захворюваність населення в еконесприятливих умовах. - С. 10
Розділ 3. Вплив атмосферного забруднення на донозологічні форми патології. - С. 14
Розділ 4. Організація медико-екологічного моніторингу в металургійному місті та принципи його інформаційного забезпечення у реальному режимі часу. - С. 17
Розділ 5. Пересувні джерела забруднення атмосферного повітря індустріального міста в сучасних умовах. - С. 23
Розділ 6. Токсикологічні аспекти атмосферних забруднень. - С. 28
Розділ 7. Використання функціональних показників основних систем життєвого забезпечення в системі медико-екологічного моніторингу. - С. 34
Розділ 8. Гігієнічна донозологічна діагностика впливу атмосферних забруднень на органи дихання. - С. 40
Розділ 9. Урбанізаційна складова захворюваності населення. - С. 45
Розділ 10. Вплив атмосферних забруднень на розвиток хвороб органів дихання у населення промислового міста. - С. 53
Розділ 11. Динаміка захворюваності та смертності населення від хвороб системи органів дихання при атмосферних забрудненнях. - С. 59
Розділ 12. Прогнозування впливу атмосферного забруднення на захворюваність населення індустріального міста. - С. 63
Розділ 13. Особливості повікової смертності міського населення Запорізької області залежно від статі. - С. 68
Розділ 14. Вплив використання потужностей виробництва на смертність населення. - С. 72
Розділ 15. Особливості передчасної смертності міського та сільського населення Запорізької області. - С. 78
Розділ 16. Екологічні аспекти праці водіїв маршрутних таксі. - С. 83
Розділ 17. Вплив атмосферних забруднень на репродуктивний потенціал. - С. 89
Розділ 18. Концептуальна модель профілактики несприятливого впливу атмосферних забруднень на здоров’я населення. - С. 95
Розділ 19. Захворюваність дитячого населення в залежності від рівня техногенного навантаження. - С. 99
Розділ 20. Регіональні аспекти впливу екологічних факторів на захворюваність підлітків. - С. 102
Розділ 21. Причинно-наслідковий зв'язок між екологічними факторами та здоров’ям дитячого населення. - С. 109
Розділ 22. Принципи профілактики шкідливого впливу індустріальних атмосферних забруднень на стан здоров’я населення. - С. 114
Розділ 23. Негативна дія на здоров’я екотоксикантів, зумовлена забрудненням грунту. - С. 120
Розділ 24. Токсиколого-гігієнічна оцінка нітратного навантаження продуктами харчування на організм дітей. - С. 137
Розділ 25. Антропогенні та природні чинники ризику водопостачання у Азово-Дніпровському регіоні. - С. 142