Ортопедична стоматологія

Ортопедична стоматологія : нац. підруч. / за ред. : М. М. Рожка, В. П. Неспрядька. - Київ : Медицина, 2020. - 719 с.
В-10121
Медицина
2020
719

У національному підручнику висвітлено клінічну біомеханіку зубо-щелепної системи, методи обстеження пацієнтів, сучасні засоби знеболювання під час ортопедичного лікування. Розглянуто клінічну картину та ортопедичне лікування пацієнтів в разі часткової та повної відсутності зубів, а також клініко-лабораторні етапи виготовлення конструкцій зубних протезів. Текст підручника поділено на відповідні модулі і доповнено багатим оригінальним ілюстративним матеріалом. Для студентів, лікарів-інтернів, магістрів, резидентів стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти та стоматологів-практиків, наукових співробітників, які працюють у галузі стоматології.
Зміст:
Становлення та розвиток ортопедичної стоматології. - С. 13
Модуль 1. Клінічна біомеханіка жувального апарату людини. - С. 19
Онтогенез первинного жувального апарату. - С. 20
Онтогенез вторинного жувального апарату. - С. 21
Розвиток нижньої та верхньої щелепи. - С. 23
Ротова порожнина немовляти. - С. 23
Механізми і терміни прорізування зубів. - С. 25
Нижня щелепа. - С. 27
Верхня щелепа. - С. 29
Тверде піднебіння. - С. 30
Скронево-нижньощелепний суглоб. - С. 31
М’язи жувального апарату. - С. 34
М’язи, що піднімають нижню щелепу (з групи жувальних). - С. 34
М’язи, що висувають нижню щелепу (з групи жувальних). - С. 35
М’язи, що опускають нижню щелепу (з групи під’язикових м’язів шиї). - С. 36
Мімічні м’язи. - С. 36
Морфологія зубів. - С. 37
Будова зубних дуг. - С. 40
Оклюзійні криві. - С. 42
Прикус. Види прикусу. - С. 42
Артикуляція та оклюзія. - С. 48
Види оклюзії. - С. 49
Сагітальні та трансверзальні оклюзійні криві. - С. 50
Механізм жування й ковтання та м’язи, що їх здійснюють. - С. 51
Функціонально орієнтовані групи зубів. - С. 52
Ротова порожнина як резонатор вимовляння слів. Роль зубів та язика у процесі чіткого вимовляння. - С. 53
Періодонт. Пародонт. Будова та функції. - С. 55
Слизова оболонка ротової порожнини та її значення в разі ортопедичного лікування. - С. 56
Жувальні рефлекси. - С. 57
Сагітальні, вертикальні й трансверзальні рухи нижньої щелепи і м’язи, що їх здійснюють. - С. 59
Обстеження пацієнта у клініці ортопедичної стоматології. - С. 62
Клінічні методи обстеження. - С. 62
Зовнішній огляд пацієнта та обстеження обличчя. - С. 66
Обстеження скронево-нижньощелепних суглобів і жувальних м’язів. - С. 69
Обстеження кісток обличчя та регіонарних лімфатичних вузлів. - С. 71
Визначення рухомості зубів. - С. 91
Одонтопародонтограма за В.Ю. Курляндським. - С. 95
Виявлення передчасних контактів зубів за допомогою оклюзіограми. - С. 103
Вивчення стану оклюзії за допомогою апарату T-scan III. - С. 104
Спеціальні (додаткові) методи дослідження. - С. 106
Рентгенологічні методи дослідження. - С. 106
Обстеження і визначення анатомо-топографічних умов для імплантації. - С. 115
Інструментальні методи. - С. 117
Методи визначення жувальної ефективності. - С. 119
Графічні методи реєстрації рухів нижньої щелепи і функціонального стану жувальних м’язів. - С. 122
Електроміографічне дослідження жувальних та мімічних м’язів. - С. 122
Функціональні методи діагностики. - С. 125
Лазерна флуометрія. - С. 125
Методика обстеження незнімних суцільнолитих металокерамічних зубних протезів із використанням апарату DIAGNOdent. - С. 134
Апекслокація, гальванометрія. - С. 135
Клінічні проби в ортопедичній стоматології. - С. 136
Лабораторні методи діагностики. - С. 137
Діагностика стоматитів, що розвинулися внаслідок користування протезами. - С. 143
Діагностичний процес в ортопедичній стоматології. - С. 144
План і завдання ортопедичного лікування. - С. 148
Історія хвороби. - С. 149
Місцеве знеболювання в клініці ортопедичної стоматології. - С. 150
Показання та протипоказання до проведення місцевого знеболювання в клініці ортопедичної стоматології. - С. 150
Збирання анамнезу та обстеження пацієнта перед проведенням знеболювання та наступного ортопедичного втручання. - С. 152
Препарати для місцевої анестезії. - С. 156
Знеболювальні засоби для аплікаційної анестезії. - С. 156
Знеболювальні засоби для ін’єкційного знеболювання. - С. 158
Місцеві анестетики групи амідів. - С. 159
Фармакокінетична характеристика місцевих анестетиків. - С. 162
Сучасні фізіологічні механізми дії місцевих анестетиків. - С. 163
Премедикація. - С. 165
Методики проведення знеболювання. - С. 166
Провідникове знеболювання верхньої щелепи. - С. 171
Провідникове знеболювання нижньої щелепи. - С. 176
Місцеві ускладнення ін’єкційного знеболювання. - С. 179
Загальні ускладнення місцевого знеболювання. - С. 183
Алергійні реакції. - С. 190
Лікарська тактика та оперативна техніка в разі препарування зубів під штучні коронки. - С. 194
Методики зняття відбитків. - С. 216
Зняття повного анатомічного відбитка альгінатними масами. - С. 216
Зняття подвійного відбитка. - С. 220
Зняття подвійного одномоментного відбитка. - С. 225
Зняття часткового подвійного оклюзійного відбитка. - С. 225
Зняття розвантажувального функціонального відбитка. - С. 227
Зняття компресійного функціонального відбитка. - С. 228
Ортопедичне лікування дефектів коронки зуба штучними коронками. - С. 228
Показання та протипоказання до застосування штучних коронок. - С. 229
Еволюція вдосконалення технологій виготовлення коронок. - С. 230
Штамповані повні металеві коронки. - С. 234
Пластмасові коронки. - С. 238
Напівкоронки. - С. 241
Коронка тричетвертна. - С. 243
Поясні (екваторні) коронки. - С. 243
Телескопічні коронки. - С. 246
Суцільнолиті коронки. - С. 249
Металопластмасові коронки. - С. 254
Металокерамічні коронки. - С. 258
Безметалеві цирконієві коронки. - С. 265
Вініри. - С. 268
Відновлення зубних рядів мостоподібними протезами в разі часткових дефектів. - С. 270
Конструкції мостоподібних протезів. - С. 271
Біомеханіка мостоподібних протезів. - С. 272
Показання та протипоказання до ортопедичного лікування дефектів зубного ряду мостоподібними протезами. - С. 276
Вибір опорних зубів для мостоподібних протезів. - С. 278
Основні принципи конструювання мостоподібних протезів. - С. 280
Клінічні та лабораторні етапи виготовлення паяних мостоподібних протезів. - С. 285
Ортопедичне лікування дефектів зубних рядів суцільнолитими мостоподібними протезами. - С. 302
Металопластмасові мостоподібні протези. - С. 305
Ортопедичне лікування дефектів зубних рядів металокерамічними мостоподібними протезами. - С. 310
Адгезивні мостоподібні протези. - С. 323
Знімні мостоподібні протези з опорно-утримувальними кламерами. - С. 328
Розбірні незнімні мостоподібні протези. - С. 330
Клінічне оцінювання мостоподібних протезів. - С. 331
Помилки та ускладнення, що можуть виникати в разі застосування мостоподібних протезів. - С. 332
Фіксація незнімних ортопедичних конструкцій зубних протезів. - С. 334
Техніка розрізання і зняття ортопедичних конструкцій. - С. 340
Модуль 2. Відновлення цілісності зубних рядів знімними конструкціями зубних протезів у разі часткових дефектів. - С. 359
Конструкції знімних пластинкових протезів. - С. 361
Базис протеза. - С. 361
Штучні зуби. - С. 363
Фіксація часткових знімних пластинкових протезів. - С. 364
Анатомічна ретенція. - С. 364
Механічні засоби фіксації протезів. - С. 365
Замкові (суглобові) кріплення. - С. 371
З’єднання кламера з протезом. - С. 372
Вибір опорних зубів для кламерної фіксації. - С. 373
Техніка конструювання штучних зубних рядів. - С. 383
Відновлення зубних рядів бюгельними протезами у разі їх дефектів. - С. 397
Показання та протипоказання до використання бюгельних протезів. - С. 400
Фіксація та стабілізація бюгельних протезів. - С. 401
Кламерна система фіксації бюгельного протеза. - С. 402
Балкова система фіксації бюгельного протеза. - С. 412
Виготовлення бюгельних протезів із замковими кріпленнями. Види і класифікація атачменів. - С. 413
Планування конструкції бюгельних протезів. - С. 416
Діагностичні, робочі та допоміжні моделі. - С. 422
Паралелометрія, методи проведення. - С. 423
Технологія виготовлення паяних бюгельних протезів. - С. 431
Технологія виготовлення суцільнолитого каркаса зі зніманням воскової репродукції з моделі. - С. 432
Технологія виготовлення суцільнолитих бюгельних протезів на вогнетривких моделях. - С. 433
Отримання вогнетривкої моделі. - С. 436
Моделювання каркаса бюгельного протеза. - С. 438
Припасування, фіксація та корекція бюгельних протезів. - С. 451
Модуль 3. Клінічна картина та ортопедичне лікування в разі повної відсутності зубів. - С. 455
Обстеження пацієнта з повною відсутністю зубів. - С. 456
Клінічна картина повної відсутності зубів. - С. 458
Класифікація атрофії щелеп. - С. 460
Оцінювання стану слизової оболонки протезного ложа. - С. 462
Спеціальна підготовка ротової порожнини перед ортопедичним лікуванням. - С. 465
Фіксація, стабілізація та рівновага повних знімних пластинкових протезів. - С. 467
Функціональні відбитки та їх класифікація. - С. 469
Індивідуальні ложки. - С. 470
Методика отримання функціональних відбитків. - С. 472
Припасування індивідуальної ложки на нижню беззубу щелепу. - С. 473
Припасування індивідуальної ложки на верхню беззубу щелепу. - С. 474
Методики отримання компресійних відбитків. - С. 484
Визначення та фіксація центрального співвідношення беззубих щелеп. - С. 485
Анатомо-фізіологічний метод визначення міжкоміркової висоти. - С. 492
Апарати, що відтворюють рухи нижньої щелепи. - С. 499
Оклюдатори. - С. 499
Артикулятори. - С. 499
Індивідуальний запис рухів нижньої щелепи. - С. 503
Позаротовий метод запису рухів нижньої щелепи. - С. 504
Феномен Катца-Ефрона-Гельфанда. - С. 504
Анатомічне конструювання зубних рядів по склу. - С. 506
Анатомічне конструювання зубних рядів за умови прогенічного та прогнатичного співвідношення щелеп. - С. 508
Теорії артикуляції та їх практичне значення для конструювання штучних зубних рядів повних знімних протезів. - С. 509
Перевірка конструкції повних знімних протезів. - С. 510
Завершальне моделювання воскових базисів знімних протезів. - С. 516
Гіпсування моделей, способи пакування пластмаси в стоматологічні кювети. Режими полімеризації. - С. 516
Оброблення знімних протезів після полімеризації. - С. 518
Фіксація повних знімних протезів. Корекція, процеси адаптації. - С. 519
Засоби для фіксації знімних конструкцій зубних протезів. - С. 527
Реакція тканин протезного ложа на знімні конструкції протезів. - С. 529
Особливості повторного ортопедичного лікування пацієнтів повними знімними протезами. - С. 532
Модуль 4. Захворювання тканин пародонта. - С. 535
Ортопедичне лікування у разі захворювань тканин пародонта. - С. 536
Класифікація захворювань тканин пародонта. - С. 538
Гінгівіт. - С. 540
Види шинування та класифікація шин. - С. 541
Шини для фронтальної групи зубів. - С. 543
Шинування зубів із використанням системи вантових протезів. - С. 546
Адгезивна технологія у разі шинування рухомих зубів. - С. 548
Шини для жувальної групи зубів. - С. 549
Знімні шини. - С. 551
Єдина шина для зубного ряду. - С. 553
Роль і місце ортопедичного лікування в комплексній терапії захворювань тканин пародонта. - С. 554
Ортопедичне лікування в разі патологічної стертості твердих тканин зубів. - С. 560
Етіологія та патогенез патологічної стертості твердих тканин зубів. - С. 560
Класифікація патологічної стертості зубів. - С. 561
Ортопедичне лікування в разі патологічної стертості твердих тканин зубів. - С. 565
Часткова відсутність зубів, ускладнена деформацією зубних рядів. - С. 569
Етіологія, патогенез часткової відсутності зубів, ускладненої деформацією зубних рядів. - С. 569
Класифікація часткової відсутності зубів, ускладненої деформацією зубних рядів. - С. 573
Підготовка та ортопедичне лікування в разі часткової втрати зубів, ускладненої деформацією зубних рядів. - С. 575
Захворювання скронево-нижньощелепного суглоба. - С. 579
Больовий синдром у разі дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба. - С. 580
Артрити, артрози. Етіологія, патогенез, клінічна картина. - С. 581
Вивих та підвивих нижньої щелепи. - С. 583
Методи лікування захворювань скронево-нижньощелепного суглоба. - С. 586
Модуль 5. Щелепно-лицева ортопедія. - С. 591
Ортопедичне лікування хворих з дефектами зубо-щелепної системи. - С. 592
Історія розвитку щелепно-лицевої ортопедії. - С. 592
Травми щелепно-лицевої ділянки. - С. 594
Класифікація переломів щелеп. - С. 595
Механізм зміщення уламків у разі переломів. - С. 596
Перша допомога в разі травм щелепно-лицевої ділянки. - С. 599
Класифікація шин та апаратів, що застосовуються у щелепно-лицевій ортопедії. - С. 600
Капові, коронкові та кільцеві назубні шини. - С. 605
Зубо-ясенні та наясенні шини. - С. 606
Транспортні шини. - С. 607
Переломи коміркового відростка верхньої щелепи та коміркової частини нижньої щелепи. - С. 609
Переломи верхньої щелепи. - С. 610
Ортопедичне лікування переломів нижньої щелепи. - С. 613
Ортопедичне лікування в разі застарілих переломів зі стійко зміщеними уламками та дефектами кісткової тканини. - С. 615
Переломи нижньої щелепи, що неправильно зрослися. - С. 616
Несправжні суглоби. - С. 618
Контрактура щелеп. - С. 621
Мікростомія. - С. 622
Післяопераційні дефекти щелепно-лицевої ділянки. - С. 625
Ортопедичне лікування після резекції верхньої щелепи. - С. 625
Ортопедична допомога після резекції нижньої щелепи. - С. 626
Ортопедичне лікування у разі дефектів лицевої ділянки. - С. 629
Ортопедичні методи в комплексному лікуванні хворих із вродженими й набутими дефектами піднебіння. - С. 637
Ортопедичне лікування вроджених дефектів піднебіння. - С. 637
Методи ортопедичного лікування набутих дефектів піднебіння. - С. 640
Ортопедичне лікування хворих із дефектами м’якого піднебіння. - С. 641
Лікувальна щелепно-лицева гімнастика. - С. 642
Ортопедичне лікування з використанням імплантатів. - С. 646
Історичний нарис розвитку стоматологічної імплантації. - С. 646
Особливості клінічного обстеження пацієнтів при плануванні імплантації. - С. 647
Планування ортопедичного лікування з використанням імплантатів. - С. 650
Діагностичні моделі, воскове та 3D-моделювання. - С. 651
Матеріали для виготовлення імплантатів. - С. 652
Компоненти імплантатів. - С. 653
Класифікація імплантатів. - С. 654
Абатменти, різновиди та їх призначення. - С. 656
Виготовлення індивідуальної ложки під час ортопедичного лікування з використанням імплантатів. - С. 659
Методи зняття відбитків під час ортопедичного лікування з використанням імплантатів. - С. 659
Отримання відбитків методом відкритої ложки для виготовлення ортопедичних конструкцій, фіксованих на імплантати. - С. 659
Клініко-лабораторні етапи виготовлення мостоподібного протеза з опорами на імплантати. - С. 662
Клініко-лабораторні етапи виготовлення повного знімного пластинкового протеза з опорою на балкову конструкцію. - С. 664
Тестові завдання. - С. 667